Pressmeddelande -

Nytt digitalt farthållningssystem kan ge ökad trafiksäkerhet

Ett nytt digitalt farthållningssystem kommer att på försök installeras i en del av Gatu- och fastighetskontorets bilar under hösten 2004. Det berättade gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s) på NTF Stockholms konferens om ny teknik idag. En digital GPS-karta i bilen programmeras med de hastighetsbegränsningar som gäller på Stockholms gator. Kartan kopplas ihop med bilens gasreglage. Gaspedalen blir trögare att trycka ned om föraren försöker köra snabbare än hastighetsbegränsningen tillåter. -Den här tekniken ger oss helt nya möjligheter att öka trafiksäkerheten. Vi börjar med ett försök med några av våra egna bilar på Gatu- och fastighetskontoret. På längre sikt hoppas jag att vi ska kunna installera det här systemet i alla stadens bilar och också ha med det som krav när vi upphandlar transporter till staden från privata företag. Om tillräckligt många bilar i stockholmstrafiken använder det här systemet så tror jag att trafiksäkerheten kommer att öka rejält, säger Roger Mogert (s). Systemet har tidigare provats i bland annat Umeå och Borlänge med goda resultat. Gatu- och fastighetsroteln, Pressekreterare Ida Lindqvist, Telefon: 070-47 29 076, epost ida.lindqvist@stadshuset.stockholm.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535