Pressmeddelande -

Nytt nummer av tidskriften Usk-aktuellt. Tema:Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USK) ger ut tidskriften USK-aktuellt med artiklar och statistik. Ett nytt nummer kom igår från pressarna. I tidningen konstaterar Bertil Gustafsson att nästan var fjärde av stadens anställda är födda utanför Sverige. Det är mer än dubbelt så högt som genomsnittet i Sverige och 45 % högre än snittet på arbetsmarknaden i Stockholm. Staden är en föregångare, när det gäller att bryta segregationen, genom att skapa arbete för invånare med utländsk bakgrund. Bengt Hellman och Stefan Liljevall skriver om Stockholms integration i Europa. De har tagit fram kartor som visar på valdeltagande och varje partis valresultat i de olika församlingarna i Stockholm vid förra EU-valet 1999. Jan-Ivar Ivarsson skriver om möjligheterna att korta avståndet mellan invånare och lokala politiker och tjänstemän. Trots satsningar på öppna nämndmöten, medborgarkontor och politikermottagning finns just inget som tyder på att stadsdelsnämndsreformen har medfört att medborgarna blivit mer engagerade och aktiva i lokalpolitiken. Men, goda exempel finns. Älvsjö stadsdelsförvaltning har lyckats påfallande väl med sina informationsinsatser och kan vara en förebild för andra. Ett bra sätt att ta tillvara stockholmarnas synpunkter på aktuella och brännbara frågor i staden är att använda enkät- och intervjuundersökningar. Jan-Ivar Ivarsson berättar om att USK sedan hösten 2003 erbjuder regelbundna s k bussundersökningar där stadens förvaltningar, bolag och andra har möjlighet att ställa frågor till stockholmarna. Några resultat från vårens undersökning redovisas. Läs USK-aktuellt på webben http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_71304_A_category_E_11032_A_cat1_E_440_A_cat2_E_12649_A_cat3_E_24_A_c_E_12649_A_name_E_2004:2 Beställ/prenumerera på tyckt tiskrift http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_52577_A_category_E_11032_A_cat1_E_440_A_cat2_E_12649_A_c_E_11032_A_name_E_USK-aktuellt Läs mer statistik och utredningar på USK:s webbplats http://www.stockholm.se/templates/template_117.asp_Q_number_E_49286_A_category_E_11032

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535