Pressmeddelande -

NYTT SOCIALT PROGRAM FÖR ATT MINSKA PROSTITUTIONEN

Borgarrådsberedningen beslutar idag om ett nytt program för att öka stödet till människor som prostituerar sig och om att minska prostitutionen i Stockholms stad. För att motverka prostitution krävs insatser av många aktörer på flera områden och nivåer i samhället. Skolorna har en central roll i det förebyggande arbetet och det gäller även fristående skolor. Stadsdelsnämnderna har ansvar för vård och behandling med hjälp av socialtjänstnämndens prostitutionsenhet som har en unik specialistkompetens. Arbetet mot människohandel för sexuella ändamål bedrivs av staden och ansvariga myndigheter enligt en samverkansplan. En nyhet i programmet är att alla nämnder och bolagsstyrelser förväntas besluta om åtgärder mot prostitution. Staden som arbetsgivare arbetar för ökad jämställdhet och bidrar på det sättet till ändrade attityder och förhållningssätt till prostitution. Hotell, taxibolag och restauranger som främjar köp av sexuella tjänster eller förmedlar pornografi ska inte anlitas av staden. Om sexuella tjänster säljs på restauranger finns skäl att dra in serveringstillståndet. Bostadsbolagen ska i samverkan med polisen och de lokala förebyggande råden förhindra att lägenheter eller lokaler används i samband med prostitution. Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och barn, men det finns också manlig prostitution till exempel bland unga pojkar, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson, (v). Staden ska genomföra en informationskampanj för att påverka attityder till köp av sexuella tjänster och belysa risker för ungdomar att bli sexuellt utnyttjade genom Internet. En dialog kommer också att inledas med etablerade Internetleverantörer och ungdomssajter för att motverka nätprostitutionen, fortsätter Margareta Olofsson. Mer info: Margareta Olofsson, socialborgarråd (v), 070-592 28 34 America Vera-Zavala, pressekreterare, 070-47 29 519

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535