Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE(1): 42 % AV DE TRÄNGSELSKATTEBELAGDA PASSAGERNA MED PRIVATÄGDA FORDON GÖRS AV STOCKHOLMSBILAR

Miljöavgiftskansliet, Litti le Clercq, Telefon: 08 – 508 299 68 Minskningen i biltrafiken till och från innerstaden var 22 procent i april jämfört med april 2005*. Den ökade vårtrafiken har medfört ökad trängsel jämfört med vintermånaderna (jan-mars), men trängseln i år är betydligt lägre såväl i innerstaden som på infarterna jämfört med senare delen av våren 2005. Trafiken på Essingeleden har ökat något jämfört med motsvarande period 2005, men ökningen är relativt liten (omkring 4-5 procent beroende på var man mäter). Restiderna på Essingeleden bör därmed ha ökat något, men skillnaden är svår att skilja från den dagliga variationen. I Södra Länken är trafiken högre än för ett år sedan, men det går inte att avgöra hur stor del som ev beror på försöket. - Trafiken har under april ökat i ungefär samma utsträckning som förra året. Men trafikminskningen till och från innerstaden ligger fortfarande klart över målet för försöket som är 10-15 procent mindre trafik över innerstadssnittet under rusningstid, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet. Handelsindex för mars visar höga försäljningssiffror. Indexet ger inte något belägg för att handeln i innerstaden påverkats av införandet av trängselskatt. Andelen länsbor som anser att det är ett bra beslut att genomföra Stockholmsförsöket var ungefär densamma i april som i mars**. Under april svarade 51 procent att det var ett bra beslut, 40 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (533 svarande). Under mars svarade 49 procent att det var ett bra beslut, 42 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (488 svarande). Opinionsläget bekräftas av resultaten i enkäten ”Stockholmsbussen” som presenterades i måndags, där 52 procent av invånarna i Stockholms stad svarade att det var ett bra beslut, 39 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (390 svarande)***. För privatregistrerade fordon gjordes 91,6 procent av de trängselskattebelagda passagerna i april av fordon från (registrerade i) Stockholms län, 42,3 procent av fordon från Stockholms stad, 49,3 procent av fordon från övriga kommuner i Stockholms län och 8,4 procent av fordon från övriga län i Sverige. Andelar av totalantalet beskattade passager gjorda av privatregistrerade fordon i resp. kommun****: För mer information, vänligen kontakta: Litti le Clercq, Projektledare Information Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 299 68, mobiltel 070 - 47 299 68 Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet Tel 08 – 508 296 25, mobiltel 070 - 47 296 25 Tekn dr Jonas Eliasson, trafikforskare Transek, mobiltel 070 – 320 63 05

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535