Pressmeddelande -

Rådslag om samarbetet mellan föräldrar/hem och gymnasieskolan

30 NOVEMBER KL 18.00 - 20.00, KUNGSHOLMENS GYMNASIUM, AULAN, HANTVERKARGATAN 67-69 I Stockholms stads nya skolplan lyfts elev- och föräldrainflytande fram som en speciellt viktig punkt. Skolan ska präglas av ömsesidighet och respekt i ansvaret mellan föräldrar och skola. Föräldrar till elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ges möjlighet till olika former av reellt inflytande. Skolorna behöver utveckla former för reellt inflytande som är anpassat utifrån de lokala förutsättningarna i samarbetet med föräldrarna. Föräldrarna ska få god och fortlöpande information om skolans verksamhet och mål samt hur det egna barnet utvecklas. Den goda dialogen skapar förutsättningar för ett gott samarbete och kan öka föräldrarnas inflytande. Därför bjuder vi nu in till detta rådslag då vi vill höra vad elever och föräldrar anser vara prioriterade frågor i skolan i Stockholm. Inbjudna till rådslaget är bl.a. elev- respektive föräldrarådsföreträdare, lärare, rektorer från de kommunala gymnasieskolorna i Stockholms stad, personal från Utbildningsförvaltningen, fackliga företrädare, Föräldraalliansen i Stockholms stad (FISS), ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden samt pressen. Utbildningsförvaltningens webbplats http://www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen Utbildningsförvaltningen, Mikael Håkanson, Telefon: 508 33 837

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535