Pressmeddelande -

RÅDSSALSEKO 3 APRIL 2006

2006-04-04 Stadsledningskontorets kommunikationsavdelning, Telefon: 08-508 29 400, epost lars.wahlberg@stadshuset.stockholm.se Kommunfullmäktiges beslut i korthet • Ungdomsparlament. Stockholms ungdomsparlament blir permanent. • Webbteve. Möjligheterna att sända fullmäktiges möten via webbteve ska utredas. • Proppen i Hammarby Sjöstad. Fullmäktige fattade ett genomförandebeslut att bygga 500 nya bostäder i Proppen i Hammarby Sjöstad. Området ligger i den västra delen av sjöstaden, nära fjärrvärmeverket och söder om Hammarby Allé. Där har industrier, kontor, lager och studentbostäder funnits tidigare. • Nationaldagsfirande. Liksom förra året ska firandet utgå ifrån medborgarskapsceremonin. Därutöver vill majoriteten bland annat satsa på en gala på Stadion som stockholmarna ska kunna bevista för en symbolisk avgift. • Omkädningsbyggnad. En nedbränd omklädningsbyggnad på Årstagårdens bollplan ska byggas upp igen. Kostnad 4 miljoner kronor. Läs RådssalsEko (pdf) http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535