Pressmeddelande -

RÅDSSALSEKO 8 MAJ 2006

2006-05-09 Stadsledningskontorets kommunikationsavdelning, Telefon: 08-508 29 400, epost lars.wahlberg@stadshuset.stockholm.se Kommunfullmäktiges beslut i korthet • För första gången på 50 år anläggs en ny park i centralt läge i Stockholm. Det handlar om den blivande strandparken i Kristineberg, i anslutning till de 4500 nya bostäderna där. ”Janne Lundqvist-hallen” blir kvar på platsen tills en ny hall för tennis byggts. Bifogad fil: Läs RådssalsEko (pdf) http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535