Pressmeddelande -

Sälj Stokab till kunderna

- Låt kunderna och de finansiella institutionerna köpa huvuddelen av Stokab, föreslog Ewa Samuelsson, Kristdemokraternas gruppledare, i dagens budgetdebatt i Stockholms stadshus. - Kundernas förtroende för Stokab rasade ihop totalt då finansborgarrådet till varje pris krävde att få sin kandidat som vd, i stället för att låta den normala rekryteringsprocessen ha sin gång. - För att återskapa marknadens förtroende för Stokab krävs det att politikernas möjlighet att påverka kraftigt minskas, eftersom företag inte vill riskera att vara utsatt för politiskt godtycke. - En försäljning måste ske så att en maktdelning uppstår. Det skulle kunna ske genom att kunderna får köpa 50-60 procent, att finansiella institutioner får köpa 20-30 procent, och att staden behåller 20-30 procent. Syftet är att alla ska kunna blockera alla, eller två slår den tredje. Dessutom kan andra villkor krävas, exempelvis att en enskild ägare inte får äga över en viss andel. Kristdemokraterna, Ewa Samuelsson, Telefon: 070 - 472 99 07

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535