Pressmeddelande -

Satsningarna för hemlösa fortsätter

Igår gav socialtjänstnämnden klartecken till en utvidgning av Råcksta stödboende. Utbyggnaden av Råcksta stödboende omfattar fyra helt nya våningsplan med plats för drygt 100 boenden. Ombyggnaden uppskattas kosta nio miljoner kronor, något som måste beviljas av kommunstyrelsens ekonomiutskott. Utbyggnaden kommer att göras i flera etapper. Redan till sommaren kommer ett första våningsplan med 27-30 boendeplatser att stå färdigt. Övriga tre våningsplan kommer successivt att färdigställas. I början av 2006 kan samtliga våningsplan stå klara. – Utvidgningen av Råcksta är en medveten satsning för att kunna minska behovet av härbärgen. Snart kommer vi att kunna ha drygt 100 nya värdiga boenden för Stockholms hemlösa, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). – Dessutom fortsätter vi att öka tillgången till försökslägenheter. Boendekedjan fungerar, säger Margareta Olofsson. Dessutom har borgarrådsberedningen idag beslutat att anslå 1,9 miljoner kronor till Västberga gård till verksamhet för utsatta unga kvinnor som oftast är hemlösa. Pengarna kommer att permanenta ett tidigare försöksprojekt som har fungerat mycket bra. Tjänsteutlåtanden för Västberga och Råcksta fås på begäran. Mer info: Margareta Olofsson, tel: 070-592 28 34 Ilona Waldau, tel: 070-47 29 160 Jens Holm, tel: 070-47 29 519 Socialroteln, Jens Holm pressekreterare, Telefon: 070 47 29519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535