Pressmeddelande -

Skillnaden i inkomst mellan könen var mindre i Stockholm än i riket

Utrednings- och statistikkontoret, Bo Karlsson, Telefon: 08-508 35 030, E-post: bo.karlsson@usk.stockholm.se Medelinkomsten för förvärvsarbetande låg 17 % högre i Stockholm än i riket. Kvinnorna tjänade 19 % över riksgenomsnittet och männen 16 % över. Det framgår av en rapport från stadens utrednings- och statistikkontor (USK) Medelinkomsten för förvärvsarbetande i Stockholms kommun år 2005 var 301 700 kr och ökade med 3,3 % jämfört med året innan. Den högsta medelinkomsten fanns inom finansiell verksamhet med 483 400 kr och den lägsta inom hotell och restauranger, 177 200 kr. Inom företagssektorn var medelinkomsten 326 800 kr, inom den statliga sektorn 323 400 kr och inom den kommunala sektorn 251 100 kr. Antalet boende i Stockholms stad som förvärvsarbetade år 2005 var 18 156 näringsidkare och 379 537 anställda. Antalet förvärvsarbetande kvinnor var 199 100 och antalet män 198 600. För kvinnorna var medelinkomsten 259 600 kr och för männen 343 900 kr. De utrikes födda utgjorde 19 % av de förvärvsarbetande. De hade i medeltal lägre inkomster än medeltalet för samtliga förvärvsarbetande. Utrikes födda män hade under 2005 i Stockholm en medelinkomst på 262 400 kr medan kvinnorna tjänade 222 000 kr. Läs rapporten Inkomster efter näringsgrenar och sektorer 2005 http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Utrednings-%20och%20statistikkontoret/Serien%20Statistik%20om%20Sthlm/S%202007-10.pdf Läs mer statistik om Arbetsmarknad och näringsliv på USK:s webbplats http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=89456

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535