Pressmeddelande -

Söderleden, Klarastrandsleden och Norra länken behöver underhållas

Genom att stänga av hela sträckan fyra nätter i rad, slipper vi ett 20-tal mindre avstängningar under resten av året. Och förbättrar på så vis framkomligheten. För att arbetet ska störa trafiken så lite som möjligt stänger vi bara av en riktning i taget, nattetid mellan klockan 22.00 och 05.00. Sydgående riktning stängs av 5 till 7 maj och nordgående riktning 7 till 9 maj. Alternativ färdväg för de som kör nattetid när arbetet pågår, kan vara Essingeleden - Årstalänken. Det här gör vi under avstängningen: Sandsoppning, rengöring av fogar, brunnsrensning, räckestvätt, översyn av kantbalkar, renovering av belysning, beläggningsarbeten samt inspektion och förberedelse inför sommarens stora arbeten i Södereldstunneln och på Centralbron.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535