Pressmeddelande -

STOCKHOLM FÅR BIDRAG AV NATURVÅRDSVERKET FÖR ATT MINSKA KOMMUNENS KLIMATPÅVERKAN

Stockholm får 6,9 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra investeringar som minskar kommunens klimatpåverkan. Den sammanlagda investeringen för åtgärderna i Stockholm uppgår till 35 miljoner kronor. Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 7 570 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 2 600 bilar. Vill du veta mer? Kontakta Carina Tensmyr Hildinger, Infrastrukturavdelningen på Stadsledningskontoret på 08-508 29 653

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535