Pressmeddelande -

Stockholm stads Miljöcentrum för företag har nöjet att tillsammans med Respect Europe presentera programmet "Klimatneutrala företag".

Vi kommer berätta hur du kan gå tillväga för att uppfylla kriterierna för att bli klimatneutral. Arbetet kommer att läggas upp som workshops där vi träffas ca 3 gånger. Däremellan kommer ni att få det stöd ni behöver, främst över telefonen. Vi kommer att marknadsföra deltagarnas arbete. Arbetet med Klimatneutrala företag bygger på att Stockholms stad håller på att ta fram ett tredje handlingsprogram mot växthusgaser, och på det klimatarbete som sker inom ramen för BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change. Vi kommer att marknadsföra deltagarnas arbete. Svara gärna med vändande mail vilken dag du vill komma: Onsdagen den 7 juni kl 13-15 eller Måndagen den 19 juni kl 14-16 Adressen är Serafimergränd 1 (eller Hantverkargatan 4), 200 m från Stadshuset. Välkommen! Nicolas Heyum Stockholm Stads Miljöcentrum för Företag nicolas.heyum@miljo.stockholm.se +46 8 508 29 777 Besök/ Visits: Serafimergränd 1 105 35 Stockholm

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535