Pressmeddelande -

Stockholmare - rör på dig!

16-22 september genomförs Europeiska mobilitetsveckan i Stockholm. Kampanjen ska fungera som en kunskaps- och inspirationsvecka för att få Stockholms invånare att upptäcka det positiva i att cykla, gå, åka kollektivt, använda bilpool eller samåka i stället för att åka ensam i bil. Under temat ”Folkhälsa, trafiksäkerhet samt fördelarna med att cykla och gå” ska mobilitetsveckan uppmuntra Stockholmarna till att förändra våra resvanor så att vi får trivsammare stadsmiljö och ökad livskvalitet, med bl a renare luft, minskat buller, säkrare trafikmiljöer och bättre hälsa. VECKAN ERBJUDER en mängd gratis aktiviteter, som t ex stadsvandringar, cykeguidning, historiska cykelturer, stavgång samt seminarier som utgår från årets tema. Kampanjveckan avslutas den 22 september med manifestationsdagen ”I stan utan min bil”, då det kommer att arrangeras en mängd aktiviteter på Hornsgatan, mellan Mariatorget och Torkel Knutssonsgatan. Området kommer att vara fri från biltrafik mellan kl 10-21. ­ DEN ÅRLIGA KAMPANJEN genomförs samtidigt i Europas städer och syftar till att uppmärksamma hur stadstrafiken påverkar vår miljö och livskvalitet. Bakgrund är att nå ett mer hållbart resmönster genom att uppmuntra invånarna till att upptäcka alternativa färdsätt än att använda bilen. HELA KAMPANJEN STARTADE i Frankrike 1998 med manifestationsdagen ”I stan utan min bil”. Sedan dess har allt fler städer anslutit sig. Förra året deltog 1 480 orter i Europa, varav 66 svenska kommuner. År 2002 utvidgades satsningen till en europeisk mobilitetsvecka. Huvudarrangör för Stockholm stads deltagande i mobilitetsveckan är Stockholms gatu- och fastighetskontor, i samarbete med flera av stadens förvaltningar, externa intressenter och frivilligorganisationer, som har anknytning till trafik, miljö och hälsa. Läs mer om mobilitetsveckan http://www.stockholm.se/mobilitetsveckan Gatu- och fastighetskontoret, Projektledare Ebba Jordelius, tel 508 107 85, 0709-75 00 34., Telefon: Projektansvarig: Annika Feychting, tel 508 264 91, 0704-72 64 91., epost ebba.jordelius@ostermalm.stockholm.se, annika.feychting@gfk.stockholm.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535