Pressmeddelande -

Stockholms stad i topp bland välfärdens viktigaste

Stockholms stads stadsdirektör Irene Svenonius utsågs idag till ”välfärdens viktigaste kvinna” av tidningen Dagens Samhälle. Listan med sammanlagt 100 namn har tagits fram för att tydliggöra att många kvinnor har ledande positioner inom välfärdssektorn.

- Att Irene Svenonius får den här utnämningen är mycket välförtjänt och roligt både för henne och för alla stadens medarbetare som arbetar inom välfärden. En viktig uppgift för Stockholms stad under de kommande åren är att rekrytera de olika kompetenser som behövs för att möta en mycket snabb befolkningsutveckling och samtidigt utveckla vår service, säger kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

- Jag är mycket glad över den här utnämningen, framförallt för att det lyfter fram hur viktiga välfärdsfrågorna är inom Stockholms stad och för stadens invånare. Med en snabbt växande befolkning och nya krav från nya generationer av stockholmare måste vi hela tiden utveckla den offentlig finansierade servicen inom välfärdsområdet, säger Irene Svenonius.

Dagens Samhälles motivering till valet av Irene Svenonius som välfärdens viktigaste kvinna:

”F.d. journalist som gått från granskare till makthavare. Efter 20 år i välfärdens och huvudstadens tjänst är Irene Svenonius ett föredöme för hela riket. Med 54 miljarder i budgeten och 40 000 anställda finns det inte många 12-taggare som kan matcha henne.”

Presskontakt
Hanna Brogren, kommunikationsdirektör hanna.brogren@stockholm.se
Telefon: 076-12 29 436

Aaron Korewa, finansroteln aaron.korewa@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 201 eller pressjour 08-508 29 222

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • kvalitet
  • irene svenonius
  • stockholm
  • stockholms stad
  • 100viktigaste
  • välfärd

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535