Pressmeddelande -

Stockholms stad och Atrium Ljungberg överens om Slussen

Idag fattade kommunstyrelsen formellt beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. I morgon lämnas överklagandet in till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande att stadens förslag till ny detaljplan fastställs.

Parterna har under den gångna veckan enats om att Atrium Ljungberg får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset och att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

– Vi tycker att det är mycket positivt att Slussen kommer att rustas upp och moderniseras. Med lösningen kompenseras vi på ett skäligt sätt för den värdeminskning som de nya byggnaderna innebär för Glashuset. Vi kommer också att få möjlighet att påverka utformningen av de nya fastigheterna så att en del av kopplingen ut mot vattnet kan bibehållas, säger Micael Averborg, affärsområdeschef Kontor på Atrium Ljungberg.

– Vi är nöjda, säger Krister Schultz, exploateringskontorets direktör vid Stockholms stad. Det är en bra lösning för staden och det innebär att vi har en seriös och långsiktig fastighetsägare att diskutera med i planeringen av hur vi gör Slussen till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser och till en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik.Nu har vi att invänta mark- och miljööverdomstolens beslut angående prövningstillstånd.

Bakgrund
Slussen är efter 75 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt anpassas området för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Nya Slussen ökar även möjligheten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön och därmed minskas risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar dricksvattnet för två miljoner människor.

Den 12 december 2012 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen för Slussen.156 av 157 överklaganden avvisades eller avslogs, men domstolen gav Atrium Ljungberg, som var en av de sakägare som överklagade, rätt i yrkandet att detaljplanen skulle upphävas. Orsaken var detaljplanens förslag till nybyggnation framför det så kallade Glashuset, eftersom det skulle minska tomträttens värde.

I morgon, den 21 mars 2013, lämnar Stockholms stad in sitt överklagande till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande av att detaljplanen fastställs.

Mark- och miljööverdomstolen har nu att fatta beslut om prövningstillstånd ska meddelas eller ej, och, om sådant tillstånd meddelas, pröva frågan om detaljplanen ska fastställas eller inte. Om prövningstillstånd meddelas, väntas beslut om detaljplanen under året.

Frågor besvaras av:
Stockholms stad, Krister Schultz, telefon 08-508 27 100
Atrium Ljungberg, Micael Averborg, telefon 0730-261 907

Ämnen

 • Lokal/regional påverkan

Kategorier

 • slussen
 • krister schultz
 • atrium ljungberg
 • micael averborg
 • mark- och miljööverdomstolen
 • kommunstyrelsen
 • beslut
 • överklagande
 • detaljplan
 • stockholms stad

Regioner

 • Stockholm

Presskontakt

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535