Pressmeddelande -

Stockholms stad ökar djurskyddstillsynen

Stockholms stad kommer under nästa år satsa på ett ökat djurskydd. Det beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden idag när verksamhetsplanen för nästa år antogs. Särskild tonvikt kommer att läggas på att granska de försöksdjursanläggningar som finns i staden. - Djurförsök ska endast utföras när andra alternativ inte finns och djuren måste skyddas från onödigt lidande. Med denna satsning kan vi se till att detta följs och skärpa kontrollen av djurförsöksverksamheten i staden. Förhoppningsvis kommer detta att leda till en minskning av antalet djur som utsätts i försök, säger Rolf Brattström, vänsterpartiets representant i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Djurskyddstillsynen förstärks med en halv årsarbetskraft år 2004, en ökning med 25 procent. - Det är glädjande att vi gör den här satsningen, trots att staden måste genomföra besparingar på flera andra områden, fortsätter Brattström. I många andra kommuner skär man istället ned på djurskyddstillsynen. http://www.vansterpartiet.se/stockholmsstad Vänsterpartiets kansli, Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535