Pressmeddelande -

Svekens mandatperiod

- Den här mandatperioden kommer att bli ihågkommen som "svekens mandatperiod" och man kan förstå att socialdemokraterna nog inte räknade med att komma till makten 2002 och därför satte upp de 99 vallöften som nu sviks ett efter ett. Det sa Ewa Samuelsson, Kristdemokraternas gruppledare, i sitt inledningsanförande vid dagens budgetdebatt i Stockholms stadshus. - Behoven inom äldreomsorgen är enorma. Ändå ger vänstermajoriteten äldreomsorgen ett påslag med mindre än ca 1%. Bara lönerörelsen kommer att kosta 3%. I vissa stadsdelar föreslås att de äldre inte ska få gå med hemtjänst-personalen och handla. Det anses ta för lång tid dvs det blir för dyrt. Efter två år av vänster-majoritet ser vi: En stor ungdomsarbetslöshet och i stället för riktiga jobb erbjuds bara arbetsmarknadspolitiska åtgärder Ett bostadsbyggande som inte når utlovade höjder En ekonomi i starkt sluttandeplan, trots höjda skatter Kristdemokraterna vill: Att de äldre får bestämma över vem som ska ge dem stöd och hjälp i det egna hemmet och också kunna få välja boende. - Därför satsar vi: 120 miljoner mer än majoriteten på en värdig omsorg Att föräldrar själva får bestämma över hur omsorgen om de egna barnen ska se ut Att Stockholm också behöver en etisk tillväxt eller som Kofi Annan uttryckt det: "Att sätta familjen mer centralt i den offentliga beslutsprocessen kommer att kräva ett större politiskt åtagande. De frågor som detta innebär är själva hjärtat för den sociala välfärdsagendan." - Därför satsar vi: 150 miljoner mer än majoriteten på minskade barngrupper i förskolan. Kristdemokraterna, Ewa Samuelsson, Telefon: 070 - 472 99 07

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535