Pressmeddelande -

Unika insatser i Stockholm för elöverkänsligas rätt

Socialroteln, America Vera-Zavala, pressekreterare, Telefon: 070 47 29519 På en konferens i Stockholm har idag ett 70-tal tjänstemän och politiker från Sverige och Norge samt ledamöter i handikappråd tagit del av unika insatser i Stockholms stad och Stockholms läns landsting för att elöverkänsliga ska kunna leva ett liv som andra i staden och i länet. - Stockholms stad har på initiativ av vänsterpartiet sedan många år tillbaka engagerat sig för elöverkänsligas rätt till ett tillgängligt samhälle, bland annat genom att tidigt införa rätten att få sin bostad elsanerad, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson, (v). - Inom Stockholms läns landsting har vi de senaste åren arbetat mycket med elöverkänslighetsfrågor. Bland annat håller en policy för området på att tas fram. Vi har beslutat om mobiltelefonfria zoner i tunnelbanan, elsanerade färdtjänstfordon och elsanerade rum på akutsjukhus och inom närsjukvården, säger Inger Hallqvist Lindvall (mp) ansvarig politisk handläggare för bland annat funktionshinderfrågor i Stockholms läns landsting. - Vi behöver mer öppenhet och måste ta människors oro på allvar, det gäller både information om risker och behov av opartisk forskning, fortsätter Margareta Olofsson (v). Efter en kampanj om att offentliggöra placeringen av mobilsändare i staden på vänsterpartiets webbplats beslutade Regeringen att uppdra till Post- och telestyrelsen att offentliggöra alla mobilsändare på sin webbplats! - Landstinget har, liksom hela samhället, ett ansvar för att göra vårt samhälle så tillgängligt som möjligt för alla typer av funktionshinder. I det arbetet är det särskilt viktigt att lyfta fram elöverkänslighet, som fortfarande är mindre känt, säger Inger Hallqvist Lindvall (mp). Mer info: Margareta Olofsson, socialborgarråd (v), 070-592 28 34 Inger Hallqvist Lindvall (mp), ansvarig politisk handläggare för bland annat funktionshinderfrågor i SLL, 070-737 44 17 Charlotte Pruth, pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, 08-737 44 26 eller 070-737 44 26

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535