Pressmeddelande -

USK 100 år ett sekel av statistik om Stockholm

Utrednings- och statistikkontoret, Förvaltningschef Irene Svenonius, Telefon: 08-508 35 011, epost irene.svenonius@usk.stockholm.se På fredag, 20 maj, firar Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK, sitt 100-årsjubileum. År 1905 inrättades Stockholms stads statistiska kontor. USK publicerar i anledning av jubileet historisk statistik om 100 år av Stockholms utveckling. Den finns tillsammans med bilder på arbetet på kontoret tillgänglig på Internet på www.stockholm.se/usk. Historik Den 26 oktober 1903 väckte tre ledamöter i stadsfullmäktige en motion med förslag att stadsfullmäktige skulle utreda förbättring av den kommunala statistiken och eventuella organisationsåtgärder. Stadsfullmäktige beslöt enligt motionen. Kommittén la fram sitt betänkande 9 juni 1904. Ärendet togs upp till fullmäktige till behandling i februari, 1905. Det blev en livlig debatt. Debatten upptar 35 sidor i fullmäktigeprotokollet. Resultatet blev i huvudsak återremiss. 20 mars, 1905 kom ärendet upp igen och stadsfullmäktige beslöt att inrätta Stockholms Stads Statistiska Kontor. Kontoret startade sin verksamhet från juli månad samma år. Kontorets förste direktör blev Joseph Guinchard, som kom att leda Statistiska kontoret till år 1934. Idag USK firar på fredag sitt jubileum med mottagning (kl. 13-16) i Prinsens Galleri och jubileumsbankett i Stadshuset. USK är idag en modern konsultorganisation med ett 40-tal medarbetare som arbetar på uppdrag av stadens förvaltningar och kommunala bolag. Utöver att sammanställa och analysera statistik om Stockholm arbetar kontoret med en mångfald av prognoser och undersökningar som har stor betydelse för planering och uppföljning av stadens verksamheter. T ex kan nämnas ansvar för att uppdatera och vidareutveckla modeller för fördelning av stadens budget till stadsdelsnämnderna, prognoser över skatteunderlagets utveckling och stadens skatteintäkter samt kostnader för ekonomiskt bistånd. Inom undersökningsverksamheten görs på uppdrag t ex utvärderingar av föräldrars uppfattning om förskolor och skolor, brukarundersökningar inom äldreomsorgen, attitydmätningar kring trängselskattens införande, resvaneundersökningar, medarbetarundersökningar, trafikräkningar mm. Efterfrågan på USK: s tjänster växer. Verksamheten omsatte 41 miljoner år 2004. Historisk statistik och historiska bilder från kontoret Kontoret har nu sammanställt historisk statistik om de senaste hundra åren i Stockholm. Statistiken finns tillgänglig på USK:s webbplats. Läs årsfaktablad med statistik för åren 1900-2003 http://www.usk.stockholm.se/histstat/arsfakta.asp?artal=1900 Bildspel över befolkningsutvecklingen i Stockholm 1900-2004 http://www.usk.stockholm.se/histstat/kartor/ Historiska tabeller och diagram http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_89907_A_category_E_13895 Tabeller smed historisk statistik om du kan kombinera http://www.usk.stockholm.se/histstat/soksiffror1.asp Sammanställning av några tidsserier http://www.usk.stockholm.se/histstat/histtid.asp Läs och titta på bilder om USK:s historia http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_90743_A_category_E_11032

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Henrik Brånstad

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999
Erik Söderberg

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82
Anna Näslund

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31
Arja Lindholm

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516
Marie Månsson

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535