Pressmeddelande -

Uybildningsförvaltningen i ny kostym

Stockholms stads utbildningsförvaltning har fått en ny organisation. Från tidigare 8 avdelningar blir det nu en mer överskådlig organisation med tre avdelningar. Motiven handlar om tydlighet och effektivisering. Dessutom leder färre avdelningar och enheter till en minskad kostnad på cirka 10 miljoner kronor. Utbildningsavdelningen Utbildningsavdelningen vänder man sig till när det gäller driften av gymnasieskolor och vuxenutbildningar i kommunal regi inklusive utvecklingsfrågor. När det gäller drift av för- och grundskolor vänder man sig till respektive stadsdelsnämnd. Chef för avdelningen är Per Engback, tfn 508 33 861, per.engback@utbildning.stockholm.se Förvaltningsavdelningen Till Förvaltningsavdelningen kan man vända sig för att få uppgifter om gy-vux oavsett anordnare, om enskilda förskolor, fristående grundskolor, men också om de områden där Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att jobba med hela för- och grundskolan i staden (främst uppföljning, utvärdering och tillsyn samt vissa policyfrågor). Chef för avdelningen tillika chef för Utbildningsförvaltningen är Thomas Persson, tfn 508 33 788, thomas.persson@utbildning.stockholm.se Uppdragsavdelningen Till Uppdragsavdelningen vänder man sig för att diskutera med specialister; kuratorer, psykologer, specialpedagoger och skolhälsovård. Ansvaret för dessa verksamheter ligger dock på respektive rektor. Till Uppdragsavdelningen vänder man sig också för att diskutera Särskola och FH-klasser samt modersmål, modersmålsträning och studiehandledning. Här samordnas också den IT-pedagogiska utvecklingen i staden. Chef för avdelningen är Carina Nilsson, tfn 508 33 704, carina.nilsson@utbildning.stockholm.se Under hösten fortsätter översynen av Stockholms stads politiska organisation och resultatet kan komma att bli att Utbildningsförvaltningen får se över sin organisation ytterligare. Hör gärna av er till Thomas Persson om ni vill veta mer om den nya Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen http://www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen Utbildningsförvaltningen, Mikael Håkanson, Telefon: 508 33 837, epost mikael.hakansson@utbildning.stockholm.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535