Pressmeddelande -

Vilka anläggningar/verksamheter önskar de fysiskt inaktiva stockholmarna att Stockholms stad ska satsa på 2009-2013?

Minst 60 procent av de vuxna stockholmarna är fysiskt inaktiva. Idrottsnämnden har fattat beslut om att ett av stadens viktigaste mål på idrotts/motionsområdet är att försöka stimulera de fysiskt inaktiva till fysisk aktivitet.

Nu har vi för första gången i Sverige frågat de fysiskt inaktiva vilka anläggningar/verksamheter de tycker att staden ska satsa på under åren 2009-2013.

De fysiskt inaktiva vill att staden i första hand ska satsa på:

%
Friluftsområde (t. ex. Hellasgården, Ågesta, Fiskartorpet) 33
Motionsspår/skidspår 33
Simhall/äventyrsbad 28
Utomhusbad 25


Vi ser att de fysiskt inaktiva stockholmarna i första hand vill att staden ska satsa på friluftsområden, motionsspår/skidspår, simhallar/äventyrsbad och utomhusbad.

Det är anläggningar som kan karakteriseras som friskvårdsanläggningar. Anläggningar som enbart/nästan enbart används för tävlingsidrott anser de fysiskt inaktiva inte det är lika viktigt att staden satsar på.

De fysiskt inaktiva och aktiva stockholmarna är i stora drag överens om att satsningarna fram till 2013 ska gå till ovanstående fyra områden. Här finns inte heller några skillnader mellan män och kvinnor. Gymnasieflickorna är också överens med de vuxna om att staden i första hand ska satsa på simhallar/äventyrsbad och utomhusbad.

De som avviker mest från huvuddelen av stockholmarna är de fysiskt aktiva pojkarna i högstadiet och gymnasiet liksom de fysiskt inaktiva gymnasiepojkarna. Dessa tycker i första hand att Stockholms stad ska satsa på anläggningar för tävlingsidrott. Den enda anläggningstyp som de är överens med de övriga att det är viktigt att staden ska satsa på är simhallar/ äventyrsbad.

Noteras ska att endast 2 procent av de fysiskt inaktiva inte tycker att staden ska satsa något alls inom idrotts-/motions-/ friluftsområdet .

Resultaten i dess helhet finns i bifogad fil

Stockholm i november 2008 Ulf Blomdahl

Forskningsledare

Idrottsförvaltningen

Stockholms stad

Tel: 076/122 84 76

E-post: ulf.blomdahl@idrott.stockholm.se

Stig Elofsson

Fil. Dr i statistik och docent i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitet

Tel: 08/16 20 22 eller 0176/47181

E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Henrik Brånstad

Presskontakt Pressansvarig Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter 08 508 274 41

Stadsledningskontorets presskontakt

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt +46850829999

Erik Söderberg

Presskontakt Pressansvarig Trafikkontoret 08-508 262 82

Anna Näslund

Presskontakt Kommunikationsstrateg exploateringskontoret Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden 08-508 265 31

Arja Lindholm

Presskontakt Kommunikationschef Arbetsmarknadsförvaltningen +46 761 235516

Marie Månsson

Presskontakt Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 08 508 27 535