Pressmeddelande -

Barnboksvecka på Internationella biblioteket 1-6 dec 2008

Internationella biblioteket - som har böcker på mer än 125 språk - och
som arbetar för att dessa böcker ska nå många - tar nu för femte året i
rad initiativ till Internationella barnboksveckan. 24 författare från 21
olika länder har genom åren besökt Sverige under Internationella
barnboksveckan..

Syftet med barnboksveckan är trefaldigt:
● att stimulera barn och ungdomar med annat modersmål än svenska
till ökad läsning och eget skrivande
● att öka kunskapen bland svenska bibliotekarier och författare om
barn- och ungdomslitteratur i de valda länderna
● att låta de inbjudna författarna träffa sina svenska
författarkollegor och lära sig mer om den svenska barn- och
ungdomslitteraturen.

I år kommer dessa fyra författare:

Ayla Çınaroğlu (Turkiet), Eugene Trivizas (Grekland), Yohannes
Gebregeorgis (Etiopien) och Qin Wenjun (Kina).

(Mera info om författarna hittar du på: http://www.interbib.se)

Målgruppen är barn och ungdomar i svenska skolor som har ett annat
modersmål än svenska. Under sitt en eller två veckors långa besök i
Sverige kommer författarna att träffa barn i modersmålsklasser som har
förberett sig genom att läsa valda böcker. Författarna får presentera
sig själva och sina böcker, barnen kan ställa frågor och diskutera med
författarna. Författarna kommer också att få göra ett antal
studiebesök på lämpliga institutioner som t.ex. Svenska
barnboksinstitutet, Svenska barnboksakademin och Författarförbundet,
samt träffa svenska författarkollegor.

För mer information, kontakta
Gizela Sladic
Ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten på
Internationella biblioteket, Odengatan 59
gizela.sladic@kultur.stockholm.se
tel: 08-508 31 224, mobil: 0704964776


Skickat från
Stockholms stadsbibliotek
Marknad och Information
tel. 508 31 267

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Regioner

  • Stockholm

40 folkbibliotek, Internationella biblioteket och bibliotekstjänster på drygt 50 platser. biblioteket.se

Kontakter

Erika Wallin

Presskontakt Kommunikatör 08 508 311 84