Pressmeddelande -

Biblioteket vill skapa diskussion i Hornstull

Hornstulls bibliotek satsar under 2018 på program som ska främja det demokratiska samtalet. En nybyggd scen ska öppna upp för dialog och diskussioner om olika samhällsaktuella ämnen.

Medan Tranströmerbiblioteket finns i mindre lokaler i Söderhallarna på grund av Medborgarhusets renovering har Stockholm en programscen mindre än vanligt. Därför har Hornstulls bibliotek fått möjlighet att satsa på sin programverksamhet under 2018 och 2019 med en helt nybyggd scen. De program som ska arrangeras här har fokus på samhällspolitiska frågor.

- Idag finns inte så många fysiska platser där människor kan mötas och samtala ansikte mot ansikte, säger Maria Stenmark, bibliotekarie på Hornstulls bibliotek. Det mesta har flyttat ut på Internet och här kan biblioteket fylla ett tomrum.

Nästa program på den nya scenen äger rum 22 februari, under rubriken ”Vem äger staden?”. En panel bestående av författaren Madeleine Hjort, Södermalms stadsdelsnämnds ordförande Anders Göransson och gerillavirkaren Auro Ricking kommer under ledning av Per Hedström från Nationalmuseum att diskutera om och i så fall hur man kan påverka det offentliga rummet.

- Att verka för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning är ett av bibliotekens viktigaste uppdrag, säger Maria Stenmark. Därför är denna typ av verksamhet alltid angelägen för oss, inte bara under ett valår.

I bibliotekets kalendarium finns vårens program som utöver panelsamtal även innehåller programpunkter som politiska filosoficaféer och författarträffar med bland annat Johannes Anyuru

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Regioner

  • Stockholm

40 folkbibliotek, Internationella biblioteket, Regionbiblioteket och bibliotekstjänster på drygt 50 platser. biblioteket.se

Presskontakt

Erika Wallin

Presskontakt Kommunikatör 08 508 311 84