Pressmeddelande -

Stockholm öppnar unikt, digitalt barnbibliotek

Barn i Stockholm, Malmö och Katrineholm får nu ett nytt digitalt bibliotek för 6-12-åringar. Bibblix – appen för läslust, inspiration och e-boksläsning – är helt utformad efter barns behov, önskemål och användarbeteende. Både bokslukaren och den mindre läsvana kan söka utifrån intresseområde, hitta oväntade tips och läsa böcker direkt i surfplattan.

Digitala inspirationsbibliotek finns redan av olika slag, liksom barnböcker i digitalt format. Det nya med Bibblix är att den kombinerar läsinspiration med ett stort, professionellt urval av böcker som kan läsas kostnadsfritt direkt i en surfplatta. I Bibblix presenteras böcker på ett sätt som är anpassat just för barnen, som uppfyller deras behov av information för att hitta och läsa de böcker som intresserar dem.

-Att barn så tidigt som möjligt får chans att upptäcka sin läslust och utveckla sitt språk är en förutsättning för deras utveckling. Bibblix är en del av vår långsiktiga satsning på starka, fria och moderna bibliotek, säger Roger Mogert (S), kultur- och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

-Det bästa med Bibblix är att den är framtagen i samarbete med många barn i olika åldrar, med olika intressen och läsförmåga. Det är inte en app för föräldrarna, utan för barnen, säger Katti Hoflin, stadsbibliotekarie.

Bibblix är framtagen av Stockholms stadsbibliotek, i samarbete med Malmö stadsbibliotek och med bidrag från Kulturrådet. Katrineholms bibliotek är också med som testkommun. Alla kan kostnadsfritt ladda ner appen och läsa tre böcker men för att läsa fler krävs lånekort vid antingen Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek eller Katrineholms bibliotek.

-Stockholm har satsat och utvecklat detta nya digitala bibliotek, med Malmö stad som samarbetspartner. Självklart hoppas vi att barn i andra delar av landet ska få samma möjlighet att använda den. För detta krävs ett samarbete över kommungränserna, där en statlig eller kommungemensam part tar ledningen, säger Roger Mogert (S), kultur- och stadsbyggnadsborgarråd.

Fakta om Bibblix:

Bibblix är en app för barn 6-12 år, där de kan läsa böcker direkt på surfplattor. Boktipsen är framtagna av barnbibliotekarier. Appen är utvecklad med barns behov och önskemål i fokus. Innehållet och utformningen bygger på en omfattande effektkartläggning och målgruppsanalys och alla böcker har specialskrivna presentationstexter anpassade för målgrupperna.

Barn i olika åldrar, olika socioekonomiska situationer och med olika läsförmåga har testat appen under arbetets gång, och deras synpunkter och tankar har varit, och fortsätter att vara, en viktig del i utvecklingen.

I appen presenteras böcker i olika format: strömmande e-böcker, nedladdningsbara e-böcker och pappersböcker.

Appen fungerar i surfplattor och finns tillgänglig i Google Play och App Store. För att kunna läsa fler än tre böcker behövs ett lånekort på Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek eller Katrineholms bibliotek.

Bibblix är framtagen av Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Malmö stadsbibliotek.

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Kategorier

  • barn och unga
  • läsapp
  • bibliotek
  • lästips
  • böcker
  • läsning
  • digitalisering och e-frågor

Regioner

  • Stockholm

40 folkbibliotek, Internationella biblioteket, Regionbiblioteket och bibliotekstjänster på drygt 50 platser. biblioteket.se

Kontakter

Anna Wåglund

Kommunikationschef 08-508 31 198