Gå direkt till innehåll
Och de fyra nominerade till ROT-priset 2016 är…

Pressmeddelande -

Och de fyra nominerade till ROT-priset 2016 är…

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggande i Stockholm. I år tävlar fyra projekt om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 27 maj i Kulturhuset.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla tydliga exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

Juryn för årets ROT-pris består av Anna-Greta Leijon, ordförande; Jan Wejdmark, Newsec; Anders Larsson, Thetis AB och Jenny Kåhre, sandellsandberg arkitekter AB.

Årets nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2016:

Portvaktshuset
Det kulturhistoriskt värdefulla Portvaktshuset från 1700-talet ligger på Södermalm, närmare bestämt på Barnängens gård. Här har en genomgripande renovering av såväl interiör som exteriör resulterat i moderna lägenheter och lokaler.

Byggherre/fastighetsägare: AB Stadsholmen
Byggentreprenör
: RM-Bygg AB
Arkitekt:
Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
Adress
: Tegelviksgatan 44, Södermalm

Råck 16
Råcksta har sedan 1950-talet varit det statliga elbolaget Vattenfalls huvudsäte. Nu lämnar företaget området som ska bli en ny stadsdel med arbetsnamnet ”Vällingby parkstad”. En av fastigheterna i denna framväxande stadsdel är Kvarteret Vattenfallet 2 som har konverterats från kontorslokaler till lägenheter.

Byggherre/fastighetsägare: Peab Bostad AB
Byggentreprenör
: Peab Bostadsproduktion AB
Arkitekt:
HMXW Arkitekter AB
Adress
: Östersundsgatan, Vällingby/Råcksta

Bergrumsgaraget
Vin & Sprits gamla lager- och produktionslokaler i Årstadal har förvandlats till ett underjordiskt garage. Bergrumsgaraget kommer att rymma ett trettiotal parkeringsplatser för motorcyklar och drygt tusen för bilar. Dessutom har garaget bidragit med möjligheten till en utökad exploateringsgrad för Liljeholmskajen utan att ta mer mark i anspråk, vilket betyder att man har kunnat öka antalet bostäder i området med cirka 600.

Byggherre/fastighetsägare: JM AB
Byggentreprenör
: JM AB
Arkitekt
: Janark Arkitekter AB
Adress:
Sjöviksvägen 22, Liljeholmskajen

Landsfogden
Efter drygt 60 år var stammarna i Landsfogden i dåligt skick, fasaden hade släppt på stora ytor, ventilationen behövde åtgärdas och energiförbrukningen sänkas. I renoveringen har stor vikt lagts vid en god kommunikation med de boende i huset, vilket har gett nöjda hyresgäster. Renoveringen har även resulterat i stora driftkostnadsbesparingar och en avsevärd prestandaförbättring från 220 kWh/kvm till 90 kWh/kvm.

Byggherre/fastighetsägare: Einar Mattsson Fastighets AB
Byggentreprenör
: Einar Mattsson Byggnads AB
Arkitekt:
Total Arkitektur & Urbanism
Adress
: Rusthållarvägen 17-27, Bagarmossen

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Presskontakt

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterat material

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm