Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen – en dag där vi lyfter och synliggör kvinnor och deras arbete. Byggbranschens kvinnor behöver bli fler. Ett sätt att locka fler kvinnor till branschen är att lyfta och synliggöra det arbetet som både kvinnor och män gör för att skapa ett jämställt samhälle och yrkesliv. Dock är det viktigt att inte glömma att förändring tar tid och jämställdhet alltid måste finnas på agendan. Det krävs att vi arbetar långsiktigt och fokuserat, med kraft, mod och engagemang.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening

Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm