Frukostseminarium: Innovationssamarbeten mellan företag och vårdgivare – lärdomar från EU-projektet LIVE INCITE

Tid 13 Februari 2019 08:00 – 09:30

Plats H2 Health Hub, Hälsingegatan 45

Sedan ett år tillbaka samarbetar små och stora företag med tre europeiska universitetssjukhus för att ta fram nya digitala stöd som hjälper patienter att byta till en mer hälsosam livsstil inför operation. Det sker inom ramen för EU-projektet LIVE INCITE, som leds av Karolinska Universitetssjukhuset och som ska öka vårdgivarnas kompetens inom upphandling av innovation och samarbeten. Under seminariet presenteras erfarenheterna av samarbetet hittills.

Presskontakt

Anna Frejd

Presskontakt Kommunikationschef Marknadsföring och kommunikation +46 705 39 00 79