Market Access - en del av en framgångsrik produktutveckling

Tid 5 December 2019 08:30 – 10:00

Plats Bayer, Berzelius väg 35, Campus Solna

Utveckling av nya läkemedel och medicintekniska produkter är en lång och utmanande process. Under morgonens seminarium kommer vi fördjupa oss i området market access, och varför det är viktigt att inkludera detta i hela processen från forskning och utveckling hela vägen till lanserad produkt.

Att arbeta med frågor kring market access syftar till att tillgängligöra produkten snabbt för patienten på så många marknader som möjligt, och dessutom samtidigt planera för att produkten inkluderas i de ersättningsystem som finns. Flera aspekter och intressenter berörs av detta arbete. Under de senaste 5-10 åren har market access blivit ett än viktigare område att ta hänsyn till i en produkts livscykel då fler specialicerade och dyrare produkter lanseras samtidigt som hälso- och sjukvården har ett ökat tryck att se över sina kostnader.

I market access-arbetet måste hänsyn tas till värdebaserad vård, hälsoekonomi och betalningsvilja. För att lyckas måste ett utvecklande bolag ha förståelse för de olika aktörernas (t.ex. företag, myndigheter, patienter) behov och utmaningar för att nå en jämlik vård.

Strategin för market access bör adresseras redan under forsknings och utvecklingsskedet och genomsyra hela utvecklingen fram till färdig produkt. Det gäller för såväl läkemedel och medicintekniska produkter som digitala tjänster.

Under seminariet får vi ta del av hur olika aktörer ser på detta. Seminariet avslutas med en öppen diskussion.

Talare

  • Jan Liliemark, Avdelningschef Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU), Adjungerad i NT-rådet (nya terapier), Ordförande i medicintekniska produktrådet, SKL
  • Niklas Hedberg, Chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Ordförande, EUnetHTA
  • Andreas Namslauer, Affärsutvecklare, Stockholm Science City, Arbetsgruppen Ordnat införande av digitala tjänster och produkter
  • Marianne Eriksson, Head of Market Access, Bayer
  • Bettina Ryll, Melanoma Patient Network Europe, Founder

Seminariet modereras av Filippa Kull, Stockholm Science City.

Kontakter

Anna Frejd

Presskontakt Kommunikationschef Marknadsföring och kommunikation +46 705 39 00 79