Pressmeddelande -

Forskning i världsklass kräver tillgång till utrustning och avancerad kompetens

Stockholm BioScience, en del av Stockholm Science City/Vetenskapsstaden, bygger informationsplattform för forskare från både företag och akademi. Den webbaserade informationsplattformen syftar till att uppnå mer effektivt utnyttjande av utrustning och kompetens som finns tillgänglig vid forskningsuniversiteten i Stockholm. Mängden utrustning och kompetens som finns tillgänglig inom bioforksning är redan stor vid KI, KTH och SU och en intensiv utveckling pågår för att systematisera tillgångarna. Teresa Soop vid Stockholm Science City – Bioscience har intervjuat en rad forskare och funnit att den här gruppens kännedom om, och tillgång till, utrustning och kompetens ofta är låg. Som en konsekvens av detta har nu alltså projektet med att samla information om specifik utrustning och kompetens inom bioscience vid de tre forskningsuniversiteten och tillgängliggöra den på en gemensam webbplattform satt igång. Med hjälp av denna plattform skapas förutsättningarna för högre kvalité på utrustning och kompetens samt för ökad samverkan mellan olika forskningsdiscipliner. Nyttan för företagen ligger i möjligheten att få tillgång till vissa faciliteter som de inte själva har kompetens för. ”I och med att Stockholm Science City/Vetenskapsstaden blir projektägare av plattformen tillförsäkras en långsiktighet för att upprätthålla kvalité och relevans avseende innehållet”, konstaterar Teresa Soop. Preliminär lansering blir hösten 2006. För ytterligare information, vänligen kontakta Teresa Soop + 46 734 38 38 77.

Ämnen

  • Universitet, högskola

Regioner

  • Stockholm

Stockholm Science City är en expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt inom hälsa.

Kontakter

Anna Frejd

Presskontakt Kommunikationschef Marknadsföring och kommunikation +46 705 39 00 79