Gå direkt till innehåll
Stockholms Fotbollförbund intensifierar arbetet i prioriterade områden

Pressmeddelande -

Stockholms Fotbollförbund intensifierar arbetet i prioriterade områden

Under våren 2023 beslutade regeringen att avsätta 100 miljoner kronor till att utveckla idrottsverksamhet i utsatta områden. Sedan i våras har Stockholms Fotbollförbund, som ett av 24 distrikt i Sverige, fört dialog med Svenska Fotbollförbundet om nämnda satsning och hur det i bästa möjliga sätt kan gynna fotbollsföreningarna inom dessa områden i Stockholm. StFF rekryterar just nu en Fotbollsutvecklare för prioriterade områden. Allt för att skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska kunna spela fotboll i trygga miljöer så länge som möjligt.

Ca 40 av totalt 85 områden (sammantagen lista på av Polisen utsedda utsatta områden och Riksidrottsförbundets prioriterade områden) ligger i Stockholm.

Efterfrågat medel till prioriterade områden under längre tid

Stockholms Fotbollförbund (StFF) har ca 400 fotbollsföreningar som alla har en stödfunktion i mängder av ärenden i distriktet. Att kunna avsätta specifika resurser på heltid för prioriterade områden har inte varit möjligt tidigare. Under 2022 har StFF kartlagt insatser som har skett de senaste åren för integration och inkludering i såväl sitt eget distrikt som andra i landet. Därutöver har distriktet anordnat en konferens för integration och inkludering för att kunna lyssna in behov från föreningar i prioriterade områden. Distriktet har även under 2023 etablerat en arbetsgrupp tillsammans med kollegor på RF-SISU Stockholm för att kartlägga vidare insatser. StFF har identifierat att endast ca 10 % av en heltidstjänst har kunnat avsättas till specifika insatser för föreningarna i prioriterade områden och har i dialog med SvFF efterfrågat resurser för att på heltid kunna arbeta för föreningar i prioriterade områden.

Stockholms Fotbollförbund utökar resurser för att möjliggöra arbetet i prioriterade områden

Då medel avsätts för att stötta föreningar som förankrar Svenska Fotbollförbundets (SvFF) rekommenderade roller Fotbollsutvecklare IF och Föreningsutvecklare hos föreningar i prioriterade områden, har StFF under sommaren påbörjat rekrytering av en Fotbollsutvecklare i distriktet som kommer att arbeta specifikt gentemot föreningarna i prioriterade områden. Rekryteringen är i slutfasen och förväntas vara klar under hösten.

En Bättre Väg – initiativ från Svenska Fotbollförbundet och dess partners

En Bättre Väg innebär ekonomisk stöttning via partners direkt till fotbollsföreningar som möjliggör arbetet med Fotbollsutvecklare IF och Föreningsutvecklare i prioriterade områden. Dessa medel har under sommaren fördelats till StFF varvid arbetet varit att identifiera mottagare (FU IF) i föreningarna inom prioriterade områden för förankring av arbetet. Tanken är att detta initiativ går brett under hösten efter ett uppstartsmöte för berörda föreningar i prioriterade områden följt av utbetalningar av medel till föreningarna.

Idrottsklivet – initiativ från Riksidrottsförbundet

Idrottsklivet är satsningen som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Och för att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Det är i nuläget inte klart exakt vilka medel StFF tar del av för arbetet i prioriterade områden från Riksidrottsförbundets ”Idrottsklivet”. Men initiativet ska etableras under hösten.

Vägen framåt

StFF:s arbete med föreningar i prioriterade områden behöver ses som ett långsiktigt arbete för att på bästa vis skapa förutsättningar för hållbar och långsiktig förankring. Inom prioriterade områden har vi alltför få utbildade ledare och de ledare som finns har för lite eller ingen stöttning. Därtill finns det en utmaning för föreningarna att söka LOK-stöd som är en av de största inkomstkällorna för våra föreningar. Fler fotbollsutvecklare och föreningsutvecklare skapar utbildning- och utvecklingsmöjligheter för våra ledare och starkare och mer välfungerande fotbollsföreningar i våra prioriterade områden. På så vis skapar vi förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska kunna spela fotboll i trygga miljöer så länge som möjligt.

Vad betyder rollerna?

Fotbollsutvecklare IF prioriterade områden

De viktigaste uppgifterna:

 • Genomföra tränings- och matchbesök
 • Genomföra ledarträffar
 • Genomföra ledarsamtal
 • Hjälpa till vid uppstart av nya lag
 • Hjälpa föreningen att ta fram en spelarutbildningsplan
 • Genomföra tränarutbildningar i föreningen

Föreningsutvecklare prioriterade områden

De viktigaste uppgifterna:

 • Övergripande planering av föreningens verksamhet
 • Rekrytera förtroendevalda
 • Utbilda föreningens medlemmar i föreningskunskap och informera om utbildningsmöjligheter
 • Skapa samarbeten och relationer med intressenter i området
 • Driva och stödja arbetet med föreningens anläggning, till exempel trygga miljöer och planfördelning
 • Söka bidrag/stöd till föreningen, till exempel för hjälp av finansiering av medlemsavgifter
 • Hjälpa fotbollsutvecklaren med hens uppgifter vid behov, till exempel vid uppstart av nya lag

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Fotbollförbund (StFF) är som enskild aktör och förbund störst inom svensk idrott. StFF:s uppdrag är att främja, utveckla och administrera Stockholmsfotbollen. Förutom fotboll, ingår även futsal, beachfotboll och e-fotboll i uppdraget, men StFF bedriver även gåfotboll och parafotboll. Fotboll för alla!

Fotbollen står för ungefär en tredjedel av alla idrottsaktiviteter i Stockholm och ungefär 100 000 barn och ungdomar är i gång året runt, vecka efter vecka, i olika fotbollsaktiviteter. StFF utbildar uppåt tiotusen tränare och domare per säsong. I S:t Eriks-Cupen spelas drygt 40 000 matcher! Genom sin omfattande verksamhet, bidrar Stockholmsfotbollen med betydande sociala, ekonomiska och hälsomässiga värden till samhället.

Kontakter

Gittan Ahonen Gunnarzon

Gittan Ahonen Gunnarzon

Presskontakt Kommunikations- och Marknadschef 0736-26 40 04

Välkommen till Stockholms Fotbollförbund!

Stockholms Fotbollförbund (StFF) lyder som distrikt under Svenska Fotbollförbundet (SvFF) som i sin tur lyder under Riksidrottsförbundet (RF). StFF:s uppdrag är att driva och utveckla Stockholmsfotbollen (fotboll, futsal, beachfotboll och e-fotboll) och bedriver även gåfotboll och parafotboll.

Stockholms Fotbollförbund i siffror 2023:
* 371 föreningar varav 170 deltar i S:t Eriks-Cupen
* 5 250 lag i S:t Eriks-Cupen, varav 1 500 flicklag = Stockholms största flickidrott
* 250 seniorlag i seriespel (350 inklusive reservlag)
* 500 futsal-lag
* 40 000 matcher i S:t Eriks-Cupen
* 5 000 seniormatcher
* Utbildar över 3 000 domare varje år
* 33 % av Stockholms alla idrottsaktiviteter

STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

Västra vägen 5A
171 26 Solna
Sverige