Blogginlägg -

​Långsiktigt arbete för ökad trygghet

I Skarpnäck, Skärholmen och Rinkeby ökar trygghetssiffrorna mest i Stockholmshems årliga hyresgästenkät. Nyckeln är ett långsiktigt arbete och närvaro, säkrare miljöer och samverkan.

I enkäten tycker Stockholmshems hyresgäster till om allt från service till trygghet.

– Trygghet är en otroligt viktig del för att man ska trivas med sitt boende. Siffrorna visar att det går att göra något även om trygghet tar lång tid att påverka. Därför blir vi aldrig blir nöjda, det är ett ständigt pågående arbete, säger Anette Sand, VD Stockholmshem.

I årets enkät säger totalt 80,4 procent av Stockholmshems hyresgäster* att de känner sig trygga, vilket ligger på samma nivå som föregående år. Företaget är därmed bland de 25 procent som toppar listan över upplevd trygghet bland stora bostadsföretag.

Hållbart arbete för trygghet

Att tryggheten har ökat i Skarpnäck, Skärholmen och Rinkeby beror på ett hållbart, långsiktigt arbete på flera olika plan.

Några gemensamma nämnare för alla Stockholmshems områden:

 • Säkrare miljöer: till exempel elektroniska lås och magnetlås, nolltolerans mot skadegörelse, förbättrad belysning och ta bort skrymmande växtlighet
 • Närvaro och synlighet: bolagets kundförvaltare och områdestekniker är ansiktet utåt i alla bostadsområden. Att synas och lära känna hyresgästerna skapar ett ömsesidigt förtroende
 • Samverkan är en nyckelfaktor – med polisen, stadsdelsförvaltningen, den lokala hyresgästföreningen, övriga fastighetsbolag i området och hyresgästerna
 • Förebyggande arbete mot svartkontrakt. Det skapar otrygghet att inte veta vem som bor i grannlägenheten.
 • Trygghetsvandringar för att identifiera platser i området som upplevs som otrygga
 • Störningsjour och trygghetsbil under kvällar/nätter och helger
 • Information i trapphus och tvättstugor om hur man kan agera i otrygga och hotfulla situationer.

Samarbete och kvartersodlare i Rinkeby

På fyra år har trygghetssiffrorna hos Stockholmshems hyresgäster i Rinkeby höjts från 65,9 till 78,7 procent. Säkrare miljöer bidrar till känslan av trygghet, exempelvis elektroniska lås, nolltolerans mot skadegörelse och skräp, bättre belysning, låsta källare och miljöstugor nattetid (i samförstånd med lokala hyresgästföreningen).

Mikael Holmberg är kundförvaltare i Rinkeby sedan 1997 där han arbetar tillsammans med områdesteknikerna Lutfu, Michael, Robert och energiteknikern Rafi.

– Vi finns hellre på plats och pratar direkt med våra hyresgäster än via telefon. Alla känner oss och det skapar ett ömsesidigt förtroende. Det är viktigt för oss att de som bor här hör av sig när något inte står rätt till.

I Rinkeby samverkar bostadsbolagen med polisen, stadsdelsförvaltningen, den lokala hyresgästföreningen och övriga fastighetsbolag i området.

– En och en är det svårt att göra något men tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Vi har ett jättebra samarbete med Medborgarkontoret som nyligen ”lånade” våra hyresgäster för att testa ett nytt grepp för att informera om sopsortering, menar Mikael Holmberg.

2018 anställde Stockholmshem via Boodla för första gången ett par av sina hyresgäster som kvartersodlare på deltid, något som har fortsatt och fortsätter nästa år. De ansvarar för odlingarna och för att engagera sina grannar vilket betyder mycket för att skapa gemenskap och trygghet i bostadsområdet.

– Odlingarna ligger på två av gårdarna och har börjat bli en lokal destination. Många är nyfikna och går via dem för att prata när de är på väg någon annanstans. Det bidrar till bättre kontakt mellan grannarna, berättar Mikael.

Områdeschef Martin Toller sammanfattar:

– Vi har fantastiska hyresgäster här i Rinkeby. En positiv trend är att fler människor söker sig tillbaka till området och vill bo här.

Steget före i Skärholmen

77,9 procent av hyresgästerna i Skärholmen uppger att de känner sig trygga i området – en ökning från 71,4 förra året vilket är den största ökningen bland alla stadsdelar.

Säkrare miljöer och fokus på basleveransen är ett par av orsakerna:

– Helt och rent är viktigare än man tror. Vi försöker ligga steget före – lamporna ska knappt börja blinka förrän de byts. Vår ambition är att inget ska bli tillräckligt stort för att bli ett riktigt problem, berättar Sari Korjus som är kundförvaltare i Skärholmen där hon arbetar med områdesteknikerna Sami och Roni.

– Vi känner att detta är ”vårt” område. Närvaro är avgörande, att synas i området skapar trygghet och igenkänning. Vi träffar hellre våra hyresgäster än mejlar, säger de.

Sedan ett par år tillbaka arbetar Stockholmshem med Trygghetsvärdar i samarbete med Jobbtorg. De kollar tvättstugor och källarförråd, tar bort skräp och hjälper hyresgäster på olika sätt.

– Trygghetsvärdarna representerar oss och gör ett jättebra jobb, som också skapar trygghet. För de som står en bit bort ifrån ordinarie arbetsmarknad kan ett jobb ge självförtroende och vara en väg in på arbetsmarknaden, säger Sari.

Samverkan är en viktig del i trygghetsarbetet, bland annat med underentreprenörer som sköter städning, gårdar och rapporterar om något behöver göras. Och med hyresgästerna.

– Våra hyresgäster bryr sig, de vill ha ordning och rapporterar så fort något händer. Då måste vi vara lyhörda och agera snabbt. Jag brukar säga att ett klagomål är en gåva, något vi ska vara tacksamma över, säger Sari.

Skarpnäckslyftet och lokala trygghetsarbetare

För andra året i rad ökar trygghetssiffrorna hos Stockholmshems hyresgäster i Skarpnäck. I årets enkät uppger 78,4 procent av bolagets boende i Skarpnäck att de känner sig trygga, jämfört med 76,6 förra året.

Golan Aso Ali är kundförvaltare och företagets ansikte utåt i Skarpnäck tillsammans med områdesteknikerna Fredrik och Christian.

– Vi satsar på hög synlighet och i trapphusen finns våra bilder så många känner igen oss. En fördel är att kontoret ligger på Skarpnäcks Torg så vi kan vara på plats inom några minuter, säger Golan Aso Ali.

Stockholmshem var med och startade det lokala samarbetsprojektet Skarpnäckslyftet för tio år sedan:

– Framgången och styrkan i projektet är att det har pågått så länge och är etablerat i området. Vi är flera lokala aktörer som arbetar tillsammans för att bidra till en tryggare stadsdel och träffas varannan vecka för lägeskontroll, säger Joel Ström, områdeschef i Skarpnäck.

Områdesvärdarna är en viktig framgångsfaktor i Skarpnäckslyftet. De ser efter Stockholmshems hus och gårdar området på kvällar och nätter, skapar relationer och rapporterar allt från trasig belysning till skadegörelse. Områdesvärdarna rekryteras av stiftelsen På rätt väg som bland annat driver en ungdomsgård i Bagarmossen. Stiftelsen sponsras av Stockholmshem.

– Områdesvärdarna betyder otroligt mycket för att skapa trygghet. De som inte vill gå hem själv på kvällen kan få sällskap av områdesvärdarna och vi påminner regelbundet våra hyresgäster om deras arbete. Resultat är vinn-vinn med tryggare hyresgäster och flera ungdomar som har gått vidare i arbetslivet. Ett tydligt kvitto är att vi nu inte behöver ta in bevakningsfirmor, områdesvärdarna når fram bättre eftersom alla vet vilka de är och vad de gör, säger Joel Ström.

Fakta respondenter

 • Rinkeby: Totalt svarade 314 hyresgäster (45,2%)
 • I Skarpnäck svarade 196 hyresgäster (49,6%)
 • Skärholmen: 131 svarade (53,4%)

*Stockholmshems hyresgästenkät

Hyresgästenkäten görs via AktivBos Customer Score Card. Frågorna ställs inom fem huvudområden – service, produkt, profil, attraktivitet och prisvärdhet. Totalt i Stockholmshem uppger 80,4 procent av hyresgästerna att de känner sig trygga (samma som föregående år). Företaget är därmed bland de 25 procent som toppar listan över upplevd trygghet bland stora bostadsföretag. Undersökningen görs varje år i maj och når en tredjedel av hyresgästerna. 2019 delades totalt 8 805 enkäter ut och svarsfrekvensen var 57 procent. 

Ämnen

 • Bygg, fastighet

Kategorier

 • skarpnäck
 • skärholmen
 • rinkeby
 • hyresgästenkät
 • trygghet
 • stadsdelsutveckling
 • stadsodling

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Åsa Stenmark

Presskontakt Kommunikationschef 08-508 39 119 (även mobil)

Hanna Apolo Grön

Presskontakt Kommunikatör 08-508 39 162 (även till mobil)