Blogginlägg -

​Pingvinpriset till Gröna Solberga

Under april är kejsarpingvinen Pinglan på besök hos oss på Stockholmshem. Det är för att bostadsbolaget med projektet Gröna Solberga utsetts till månadens klimatsmarta exempel av Stockholm stads miljöförvaltning. Pingvinpriset uppmärksammar vardagshjältar i Stockholms stad som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen.

Gröna Solberga är en test- och demonstrationsmiljö i bostadsområde i Solberga som Stockholmshem har skapat tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. Här kan små och medelstora företag pröva nya lösningar för stadsutveckling och hållbarhet.

Motivering:
”Ansvariga har vågat gå före och testa nya idéer och samarbeten i projektet Gröna Solberga. Tack vare testbädden har IVL Svenska miljöinstitutet, Stockholmshem själva, samt små och medelstora företag getts chansen att ta fram lösningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och undvika miljöbelastning. Vissa produkter är redan tillgängliga på marknaden och när dessa sätts i större produktion erhålls ökad klimatnytta. En bonus är att boende i området involverats och självständigt driver egna arbetsgrupper. Hållbarhetslösningarna kan fortleva även efter projektet slut. ”

Tomi Heder, områdeschef och Lena Hanses, projektledare för Gröna Solberga tog emot priset som representanter för Stockholmshem. De är två av många som jobbar med projektet.

Varför behövs en testmiljö?

– I Gröna Solberga kan företagen prova sina lösningar i praktiken, och inte bara i teorin. Efter att de testats i bostadsområdet utvärderas de för att eventuellt säljas på den kommersiella marknaden, berättar Lena Hanses.

Bland projekten finns till exempel ett luktfritt miljöhus, en app för delningstjänster och en växtbädd för dagvattenhantering. Det luktfria miljöhuset har köpts in till Stockholmshems studentbostäder i Gröndal. Det är populärt, studenterna har höga krav på fungerande återvinning.

Är det något ni är extra stolta över?

– Att Stockholmshem kan bidra till att ta fram nya lösningar på samhällsproblem som matavfallsinsamling och dagvattenhantering genom att erbjuda en testbädd. Och engagemanget som vi lyckats väcka hos våra hyresgäster i Solberga! Många vill lära sig mer om hur de kan bidra till klimatvinster genom att källsortera, odla egen sallad eller dela grejer med varandra. De driver egna arbetsgrupper och på så sätt fortlever och sprids kunskaperna. Intresset fanns redan, men det behövde kanaliseras, menar Lena Hanses.

Hur kan andra inspireras av projektet?

– Att se möjligheter, tänka innovativt och våga testa nya metoder för att lösa förhållandevis gamla utmaningar. Vi upptäckte att nya spännande idéer kom upp inom vår egen organisation. I testbäddsmiljön går det att söka brett efter lösningar och skapa samarbeten för att hitta nya strategier för framtida utmaningar, avslutar Lena Hanses.

Stockholmshem har utsetts till månadens klimatsmarta exempel två gånger tidigare, för projektet Hållbara Hökarängen i oktober 2013 och tillsammans med stadens andra bolag och förvaltningar för att ha uppnått stadens klimatmål i juni 2016.Om Pingvinpriset

Kejsarpingvinen är en unik skulptur gjord av konstnären Eka Acosta. Kejsarpingvinen Pinglan är en vandringspokal och bär med sig sitt respass där tidigare pingvinpristagare och deras insatser för att minska sin klimatpåverkan presenteras. Namnet Pinglan kommer från en namntävling och vinnarens motivering löd ”PINGLAN för att pingvinerna är en slags väckarklocka, eller pingla, för att väcka oss människor från vår klimatkoma”.
Att en kejsarpingvin valts som vandringspris är ingen slump. Klimatförändringar bidrar nämligen bland annat till att mängden havsis förändras. Det kan drabba kejsarpingvinerna som har sin livsmiljö i Antarktis. När kejsarpingvinen Pinglan anländer till någon av stadens verksamheter påminns de anställda om att vi genom att minska vår klimatpåverkan lokalt även kan bidra till minskade klimatförändringar globalt. Vi gör alltså en insats för kejsarpingvinerna, men också för andra djur, växter och organismer som inte kan föra sin egen talan. Vi kan alla göra något för att minska vår klimatpåverkan.

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • stockholmshem
  • allmännyttan
  • gröna solberga
  • solberga
  • hållbarhet

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Åsa Stenmark

Presskontakt Kommunikationschef 08-508 39 119 (även mobil)

Hanna Apolo Grön

Presskontakt Kommunikatör 08-508 39 162 (även till mobil)