Gå direkt till innehåll
Sjösäkerhetsrådet på Allt för sjön lär båtfolket minska olycksriskerna

Nyhet -

Sjösäkerhetsrådet på Allt för sjön lär båtfolket minska olycksriskerna

Varje år skadas ett stort antal personer när de är ute med sina fritidsbåtar, i genomsnitt 33 så allvarligt att de omkommer. Det är Sjösäkerhetsrådets uppgift att försöka minska båtolyckorna och därmed också personskadorna och dödsfallen. På Allt för Sjön på Stockholmsmässan, 1-9 mars, visar Sjösäkerhetsrådet hur man kan förebygga eller minska riskerna och olyckorna ute på sjö och hav.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Flertalet olyckor till sjöss inträffar bland dem som ger sig ut ensamma, för att till exempel fiska. Många av dem som skadas eller omkommer är påverkade av alkohol, i storleksordningen sex av tio, och i 95 procent av fallen är det män som drabbas. Olyckorna ökar också med stigande ålder. Den största andelen skadade eller omkomna återfinns hos dem mellan 60 och 70 år.

När det gäller biltrafik har myndigheter och intresseorganisationer under flera år jobbat aktivt och framgångsrikt med en nollvision avseende antalet omkomna i bilolyckor. Nu finns en liknande vision och strategi för småbåtar och småbåtsägare. Antalet dödsolyckor bland småbåtsägarna måste ner. För att sätta lite tryck på det arbetet blåste huvudmannen, Transportstyrelsen, för ett par år sedan liv i det då tillfälligt slumrande Sjösäkerhetsrådet.

Lars-Göran Nyström handplockades för uppdraget att bli ny sjösäkerhetssamordnare och ledare för Sjösäkerhetsrådet. Lars-Göran hade redan tidigare på Sjöfartsverket arbetat med sjösäkerhetsarbete, fast från en liten annan vinkel. Han är nämligen mannen som gav oss Båtsportkorten i A3-format, de nya varianterna med pilar och mera logisk bläddring – för att underlätta hanteringen och öka läsbarheten, en liten och enkel förbättring, men nog så viktig förändring för att öka sjösäkerheten.

– Sjösäkerhet uppnås inte enbart genom lagar och regler. Det handlar också om insikt, kunskap och acceptans – att man förstår betydelsen av att tänka sjösäkerhet. Att vara ute på sjön handlar om respekt, insikt och mognad när det gäller synen på alltifrån alkohol och flytväst till kalla vatten och den egna förmågan, säger Lars-Göran Nyström.

– Att vara ute på sjön handlar om så mycket, från att kunna tolka både sjökort och väder och vind till att kunna trafikreglerna för båtar och att veta hur man läggar till och förtöjer.  Man ska kunna hantera både knopar och knop. Dessutom ska man vara rätt utrustad, säger han. Den som råkar i nöd men som själv kan kalla på hjälp, uppge sin position och hålla sig vid medvetande i en timma har goda möjligheter att bli räddad.

Det är Sjösäkerhetsrådets uppgift att driva ett attityds- och opinionsarbete, liksom ett arbete för att förbättra de tekniska förutsättningarna för säkerheten. Då krävs att Sjösäkerhetsrådet bättre vet vad man pratar om. Man måste öka den egna kunskapen, helt enkelt. Tidigare har Sjösäkerhetsrådet endast haft kunskap om hur många som omkommit, man har inte vetat detaljerna om varför. Nu börjar rådet få bättre koll. Analytikern Jonas Ekblad på Sjösäkerhetsrådet har till uppgift att ta reda på just varför och hur olyckorna inträffar.

På Allt för Sjön kommer Sjösäkerhetsrådet att bygga upp ett litet hamnområde, ”Säkra hamnen”, en som man kallar det sjövettspool, en bassäng med både y-bommar och båtar. Där kan man få tips och råd om allt ifrån så kallad konflikthantering när konflikter uppstår i samband med stressen då man ska lägga till eller hoppa i land och förtöja, om vikten av fendrar, räddningsstegar och betydelsen av tampar som är iordninggjorda och klara. Runt omkring i ”Säkra hamnen” finns dessutom Sjösäkerhetsrådets informatörer som kan ge råd och tips om livet ombord, både när det gäller säkerheten uppe på däck och säkerheten nere i kabyssen. I Sjösäkerhetsrådets monter på Allt för Sjön finns också möjlighet att prova nya modeller av flytvästar och annan säkerhetsutrustning. 

Dessutom kommer man att för alla barn, mellan 4 och 11 år, hålla en sjövettsskola. Där, i en fiktiv båt, får man lära sig om till exempel flytvästar och om vikten av att sitta i sittbrunnen och inte sitta uppe på däck, om svallvågor och en massa annat. Barnen får lösa uppgifter och när dessa är avklarade får man ett diplom.

Sjösäkerhetsrådet som bildades 1962 är ett samarbetsorgan mellan Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Sjöpolisen Göteborg och Stockholm, Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Båtbranschens Riksförbund, Sjöräddningssällskapet, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarsällskapet, Försäkringsbolagen, Sportdykarna, Riksföreningen Gästhamnar Sverige och Svenska Livräddningssällskapet och Sportfiskarna.

För mer information:

Lars-Göran Nyström, Sjösäkerhetsrådet, 076-721 10 38, lars-goran.nystrom@transporstyrelsen.se


Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Catarina Oscarsson

Catarina Oscarsson

Presskontakt 070-789 43 66
Carolina Ekman

Carolina Ekman

Presskontakt 08-7494135

Relaterat material