Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensam sak för energieffektivisering på Nordbygg

I en gemensam monter i på Nordbygg 2012 (den 20-23 mars på Stockholmsmässan) lyfter tio organisationer och myndigheter fram de stora möjligheterna med energieffektiviseringen i fastigheter. Bland utställarna finns Byggherrarna, Energimyndigheten, Boverket, HSB och VVS Företagen. Konkreta åtgärder och praktiska erfarenheter av upprustningar av fastigheter i miljonprogramsområdena är i fokus.

Bostäder och lokaler använder lika mycket energi som hela svenska industrin. Nästan en fjärdedel av befolkningen bor i miljonprogrammen, cirka 600 000 lägenheter är i akutbehov av renovering. Att upprusta miljonprogrammen är nödvändigt för att nå nationella mål för energiminskning. Det är samtidigt en av de bästa investeringar långsiktiga fastighetsägare kan göra.

VVS Företagen kommer att lansera boken ”Lönsam energieffektivisering saga eller verklighet” i montern på Nordbygg 2102.

 – Med boken och vår deltagande på mässan vill vi entusiasmera långsiktiga fastighetsägare att börja arbetet. Teknologer från KTH har visat vilken potential som finns för åtta olika typhus.  Det går att halvera energiförbrukningen i många fastigheter. Investeringarna är lönsamma och fastighetsägare kan tjäna pengar från dag ett.  Vi måste bara ta steget, säger Magnus Everitt energiexpert på VVS företagen.

Energieffektiv lägenhet

Energimyndigheten driver tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket kampanjen ”Renovera energismart”. Målet är att ge kunskaper, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, särskilt miljonprogrammet. Arbetet bedrivs bland annat från webbplatsen renoveraenergismart.se

– I vår del av montern kommer det finnas en trerumslägenhet från miljonprogrammet som är renoverad med den senaste tekniken. Vi kommer visa exempel från alla delar av fastigheten från pannrum och VVS lösningar till enskilda produkter i köket, säger Sara Winnfors, projektledare för Renovera energismart på Energimyndigheten. 

För att bjuda in till praktiska diskussioner och utbyta erfarenheter kommer det under hela mässan finnas personal med praktisk erfarenhet av energieffektiviseringar.

– Fastighetsägare vill inte bara veta vad som kan göras i framtiden utan vad som redan gjorts och vilka erfarenheter som finns från dessa projekt, det kommer vi att visa i vår monter, säger Sara Winnfors.

Intressanta erfarenheter

Byggherrarna kommer tillsammans med beställargrupperna Belok och Bebo att lyfta fram den samlade erfarenheten från genomförda projekt.

– I montern kommer det att finnas många experter från de olika företagen.  Vi kommer att ha båda fötterna på marken och utgår bara från projekt där det finns konkreta resultat. Under mässan kommer vi löpande genomföra korta intervjuer med de olika experterna, säger Mats Björs vd på Byggherrarna.  

Beställargrupperna Belok och Bebo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. Byggherrarna är huvudman och administratör.

Nya produkter

VVS-Fabrikanternas Råd kommer i montern att fokusera på produkterna som är en av förutsättningarna för att sänka byggnaders energianvändning, till exempel värmeväxlare, cirkulationspumpar, varmvattenberedare och pannor.

– Mycket av den utrustningen som finns i de byggnader som nu ska rustas upp installerades i en tid när det inte fanns tillräckligt fokus på energieffektivitet. Fastighetsägare har nu möjlighet att ta stora tekniksprång vid renoveringar och sänka både sina kostnader och energianvändningen, säger Hans Ewander vd på VVS-Fabrikanternas Råd.

Gröna hyresavtal…

Fastighetsägarna kommer bland annat att presentera Gröna hyresavtal som kommer att lanseras under våren. Gröna hyresavtalen innebär skapar en plattfrom mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska byggnadens miljöpåverkan.  Avtalet innehåller bl a aktiviteter inom områdena information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

– Avtalet har i första hand utvecklats för kontorslokaler. Vårt deltagande på Nordbygg är ett utmärkt tillfälle att nå ut till våra medlemmar med denna nyhet men också för att informera om nya produkter och den förestående restaureringen av miljonprogrammet, säger Yogesh Kumar miljöchef på Fastighetsägarna. 

… och grön certifiering

Swedish Green Building Council arbetar för grönt byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Föreningen arbetar med att miljöcertifiera byggnader och under Nordbygg kommer man att lyfta fram de fördelar som certifieringar innebär.
¬
– Vi arbetar i enlighet med de regler och intentioner som anges av World Green Building Council och arbetar med samtliga ledande miljöcertifieringar. Vi ser idag att miljöcertifierade byggnader har mindre vakanser och är högre värderade. Dessa byggnader har förstås lägre driftkostnader, säger Bengt Wånggren vd på Swedish Green Building Council.

. / .

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer. Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Presskontakt

Catarina Oscarsson

Catarina Oscarsson

Presskontakt 070-789 43 66
Carolina Ekman

Carolina Ekman

Presskontakt 08-7494135

Relaterat material