Gå direkt till innehåll
Miljösatsning för framtidens avloppsrening i Stockholm

Nyhet -

Miljösatsning för framtidens avloppsrening i Stockholm

Stockholm Vattens styrelse har tagit ett genomförandebeslut för att bygga om avloppsreningen i Stockholm. Det är det största infrastrukturprojektet någonsin för avloppsreningen i huvudstaden. 

Stockholm Vatten har idag två avloppsreningsverk i Stockholm, ett i Bromma och ett i Henriksdal. Stockholm växer och i takt med ökad befolkningsmängd, krävs också ökad kapacitet för avloppsreningen. För att klara framtida reningskrav väljer vi nu att lägga ner Bromma reningsverk och satsa på en modern och effektiv reningsmetod i Henriksdal. Det ger staden möjlighet att fortsätta
växa samtidigt som miljöbelastningen minskar och därmed tar Stockholm Vatten
sitt miljöansvar för en stad i tillväxt.

Vi måste klara framtidens behov

Stockholm växer med i snitt 2 busslaster per dag. Med
stor inflyttning krävs betydande kapacitetsförbättringar gällande
avloppsreningen, såväl volymmässigt som för att ta höjd för framtida skärpta
reningskrav. Vi säkrar nu upp avloppsreningen i Stockholm för en beräknad
befolkningstillväxt fram till 2040.

Ett annat viktigt skäl till satsningen är höjda miljökrav för utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön. Stockholms nuvarande avloppsrening kommer inte att räcka till och därför behövs innovativa och långsiktiga åtgärder.


Vad innebär projektet?

Projektet innebär att Bromma reningsverk läggs ner och avloppsvattnet därifrån leds i en nybyggd tunnel till Henriksdals reningsverk. Där renas vattnet med så kallad membranteknik vilket gör att vi kan ta emot och rena en betydligt större mängd avloppsvatten än idag. På så sätt bygger vi en hållbar avloppslösning med hänsyn tagen till framtida utmaningar samt med en minskad belastning på Östersjön.
Projektet beräknas uppgå till 5 939 MSEK.


Stora vinster för miljön

Det finns en rad miljövinster med projektet:

 • Den nya tekniken för rening ger betydligt mindre utsläpp av fosfor och kväve
  jämfört med i dag och utgör en bra grund för kommande krav på rening av
  exempelvis läkemedelsrester.
 • Vid stora regn förekommer i dag utsläpp av avloppsvatten i Mälaren. Den nya
  tunneln innebär att flera utsläppspunkter byggs bort. Detta kommer att innebära
  en förbättring av badvattenkvaliteten.
 • Slamhanteringen i Sickla flyttas till berget i Henriksdal och därmed
  försvinner transporterna av slam genom Hammarby Sjöstad.
 • Rening av avloppsvattnet i Västerort flyttas till Henriksdals reningsverk.
  Det blir en förbättring för alla boende runt anläggningarna i Bromma.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Alexandra Fleetwood

Alexandra Fleetwood

Presskontakt Pressansvarig, Stockholm Vatten och Avfall 0739142005

Relaterade nyheter