Skip to main content

Ny satsning för elever på Skansen om vatten och Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2018 08:01 CET

Baltic Sea Science Center

Skansen och Stockholm Vatten och Avfall har ingått ett avtal om samarbete kring besöksverksamhet på Baltic Sea Science Center som byggs på Skansen. Med satsningen vill parterna öka kunskapen kring Östersjöns utmaningar och hur besökarna genom en hållbar livsstil kan göra förändringar.

På Skansen byggs ett nytt kunskapscenter med akvarier, utställningar, laboratoriesal och filmsal. Det ska bli ett attraktivt besöksmål om Östersjön där interaktivitet och upplevelse ligger i fokus. Baltic Sea Science Center kommer vara öppen för alla besökare men elever är en prioriterad målgrupp.

- Vi har som mål att nå 500 skolklasser i Stockholmsregionen med riktad och lustfylld undervisning om Östersjön, säger Tomas Frisk, avdelningschef på Skansens zoologiska avdelning. 300 av dessa ska finnas inom ramen för Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde, Stockholm stad och Huddinge.

Besöksprogrammen som tas fram är väl förankrade i läroplanen. Det är viktigt att klasser ska kunna besöka Baltic Sea Science Center som en del i den ordinarie undervisningen.

- Hur vi människor väljer att agera har betydelse. Med kunskap redan i skolåldern om hur vi alla kan bidra genom en hållbar livsstil skapar vi förutsättningar för Stockholms fortsatta utveckling och en minskad påverkan på miljön, säger Agneta Jönsson, avdelningschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Skansen är redan i dag en plats som förmedlar svensk historia om människa och natur, vilket nu via Baltic Sea Science Center knyts ihop med framtidens hållbara utveckling. Samarbetet innebär att kunskap och olika perspektiv kan mötas under ett och samma tak.

Utöver Stockholm Vatten och Avfall och Skansen är även Stockholms universitet, SLU och BalticSea2020 involverade i Baltic Sea Science Center.

Fakta om Baltic Sea Science Center
BSSC är ett kunskapscenter för Skansens pedagogiska verksamhet som lyfter samspelet mellan människa, djur och natur. I anläggningen ligger fokus på de fyra stora miljöutmaningarna för Östersjön – övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald. Centret beräknas invigas första kvartalet 2019.

Fakta om Stockholm Vatten och Avfall
Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten och avfallstjänster med miljöfokus. Vi förser 1,4 miljoner Stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand.

För information kontakta:
Alexandra Fleetwood, pressansvarig, Stockholm Vatten och Avfall: Alexandra.Fleetwood@svoa.se, 08-52212005 

Christina Hamnqvist, pressansvarig Skansen: Christina.Hamnqvist@skansen.se, 072-9837955

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.