Gå direkt till innehåll
Skräp som fastnat i avlopp. Foto Lasse Burell/Stockholm Vatten och Avfall
Skräp som fastnat i avlopp. Foto Lasse Burell/Stockholm Vatten och Avfall

Pressmeddelande -

Toaletten som papperskorg – en stor miljöbov

Att sluta använda toaletten som papperskorg kan hejda mer än 2 000 ton skräp från att hamna i avloppsvattnet i Stockholm – varje år. Felspolningarna orsakar stora problem samt föroreningar i våra sjöar. Nu drar Stockholm Vatten och Avfall igång en informationskampanj – sällan har det varit enklare att göra en insats för miljön.

– Det är här är egentligen ett mycket märkligt problem. De allra flesta förstår ju att man ska slänga avfall i ett sopkärl. Avloppen och reningsverken är inte byggda för att ta emot skräp – toaletten är ingen papperskorg, säger Ragnar Lagerkvist, enhetschef för miljö- och uppströmsarbete på Stockholm Vatten och Avfall.

Mer än 40 ton avfall slängs i toaletten varje vecka i Stockholm, avfall som kan fylla mer än två stora lastbilar med släp. På ett år handlar det om mer än 2 000 ton. Detta trots att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Varken våtservetter, hår, bomullspinnar eller tamponger ska slängas i toaletten. Det är ett avfall som ska slängas i soppåsen.

Avfallet som slängs i toaletten ställer till en massa problem. Våtservetter tillsammans med hår, bomullspinnar och fett bildar stora klumpar som sätter stopp i pumpar och ledningar. När det blir stopp kan det bli översvämningar i stockholmarnas källare, på ledningsnätet och i reningsverken, vilket leder till att orenat avloppsvatten kan rinna ut i sjöar och hav.

Bomullspinnar och plast kan också slinka genom hela reningsverket och till slut hamna i havet. Detsamma gäller exempelvis kadmium som finns i snus och cigarettfimpar. Avfallet stör också processerna inne i reningsverket.

Många stockholmare vill leva hållbart – och känner kanske inte till vilka problem som avfall i toaletten orsakar. Därför drar Stockholm Vatten och Avfall nu igång en informationskampanj i sociala medier och med skyltar på stadens sopbilar. Målet är enkelt: att stockholmarna ska få upp ögonen för att de på ett mycket enkelt sätt kan göra mycket för miljön.

– Om folk slutade slänga avfall i toaletten skulle det bidra till många miljövinster. Förutom att avfallet kommer till större nytta i rätt process blir det mindre skräp i havet, färre orenade utsläpp i sjöar och vattendrag, stabilare rening och bättre gasproduktion i verken, säger Monika Hallberg, avdelningschef Avloppsrening på Stockholm Vatten och Avfall.

För mer information:

Ragnar Lagerkvist, enhetschef för miljö- och uppströmsarbete på Stockholm Vatten och Avfall, telefon 08-522 124 33

Petra Holgersson, pressansvarig Stockholm Vatten och Avfall, telefon 073-914 20 05, petra.holgersson@svoa.se

FAKTA:


Så här mycket avfall kommer in till reningsverken i Stockholm:

170 ton per månad i Stockholm totalt (med stor variation mellan månader) fördelat på:

Sickla reningsverk
30 ton/mån

Henriksdal reningsverk
40 ton/mån

Bromma reningsverk
100 ton/mån (den stora mängden beror på ändring i styrningen av rensgallren samt nytt avskiljningssteg som fångar upp det rens som passerat genom gallren).

Vanligaste avfallet i reningsverken (utan inbördes ordning):

Våtstarkt papper, våtservetter
Hår
Tops
Plastfolie (exv. glasspapper, skyddsplast för mensskydd)
Mensskydd
Kondomer
Snus

Vanligaste skräpet som fastnar i avloppspumpar runt om i stan:

Trasor: våtservetter, microfiberdukar, mirakeltrasor, skurmoppar
Bomullspinnar
Fett

Ämnen


Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Kontakter

Alexandra Fleetwood

Alexandra Fleetwood

Presskontakt Pressansvarig, Stockholm Vatten och Avfall 08-522 120 05

Välkommen till Stockholm Vatten och Avfall!

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Stockholm Vatten och Avfall
Bryggerivägen 10
106 36 STOCKHOLM