Gå direkt till innehåll
Magnus Thyberg, chef för avdelningen Medicinsk stab och ansvarig för läkemedelsstrategin i Stockholms läns landsting.
Magnus Thyberg, chef för avdelningen Medicinsk stab och ansvarig för läkemedelsstrategin i Stockholms läns landsting.

Nyhet -

Läkemedelsstrategi gav förändring

Den nuvarande läkemedelsstrategin för Stockholms läns landsting har lagt grunden för läkemedelsarbetet i fem år. En ny rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar goda resultat men även att det finns områden kvar att arbeta med.

Rapporten följer upp målen i läkemedelsstrategin i Stockholm fram till 2016, mätt på ett antal indikatorer. Bland annat visar den att andelen patienter som fick blodfettsänkade läkemedlen statiner efter hjärtinfarkt ökar, liksom andelen patienter som fått antikoagulantia till följd av förmaksflimmer. Användningen av olämpliga läkemedel till äldre har fortsatt att minska och ligger nära riksgenomsnittet.

– Det här visar att strategin har tagits emot väl och att målinriktat arbete faktiskt leder till förändring
för patienterna. Det visar också vilka områden som vi behöver prioritera framöver, säger Magnus Thyberg, chef för avdelningen Medicinsk stab och ansvarig för läkemedelsstrategin i Stockholms läns landsting.

Ett sådant område som behöver uppmärksammas mer är förebyggande behandling vid benskörhet eller osteoporos. Andelen kvinnor med osteoporosprofylax efter tidigare benskörhetsfraktur är fortsatt låg, trots att den ska öka. Ett annat område är användningen av antibiotika som har fortsatt att minska, men i Stockholm förskrivs fortfarande mer antibiotika än i andra delar av Sverige.

Även andra typer av indikatorer följs upp i rapporten, bland annat hur mycket forskning som bedrivs i landstinget. Den minskning av antalet kliniska prövningar som sågs både i Stockholms läns landsting och övriga landet redan innan strategin implementerades har stabiliserats, medan registerstudier istället ökar i antal.

Läs hela rapporten här.

Ny läkemedelsstrategi 2018
Den nya läkemedelsstrategin för nästa femårsperiod i Stockholms läns landsting är på gång och ska börja gälla 2018.

Patienters inflytande i vården och läkemedelsanvändningen är centrala i den nya strategin liksom arbetet för jämlik vård och behandling. Digitaliseringen av vården ger nya möjligheter att arbeta för en effektiv och säker läkemedelsanvändning vilket också blir en viktig del av strategin. En utmaning för kommande år är att många nya läkemedel kommer att ha höga priser. Det gör att prioriteringar måste göras för att rätt patienter ska få tillgång till läkemedel i rätt tid.
 
Beslut om den nya läkemedelsstrategin fattas i Hälso- och sjukvårdsnämnden i februari.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Karin Nordin

Karin Nordin

Presskontakt chefredaktör, kommunikatör Press 070-606 42 42

Relaterade nyheter