Gå direkt till innehåll
Ny databas ger snabb info om läkemedel i miljön

Nyhet -

Ny databas ger snabb info om läkemedel i miljön

Arbetet med att minska användningen av miljöfarliga läkemedel förstärks med en ny användarvänlig databas. Samtidigt utökas tidigare information om hur läkemedel påverkar miljön med data från flera källor.

Stockholms läns landsting, SLL, har sedan 2003 klassificerat läkemedelssubstanser utefter den påverkan de har på miljön vid användning. Syftet är att underlätta för experter och läkemedelskommittéer i Stockholm, Sverige och utomlands att rekommendera läkemedel som inte skadar miljön. Nu lanseras en helt ny databas som gör sökningar efter olika läkemedel och deras miljöpåverkan enkel och lättillgänglig. Läkemedel har grupperats på ett sätt som underlättar sökning och det går också att lätt få fram vilka preparat som innehåller en viss substans.

Tidigare har miljöinformationen framför allt hämtats från läkemedelsföretagens redovisningar. I den nya databasen finns utökad information från flera andra källor. Bland annat:

  • IVL Svenska miljöinstitutets analys av hundratalet läkemedel i dricksvatten, avloppsvatten och ytvatten
  • Naturvårdsverkets undersökningar av avloppsreningsverks förmåga att rena avloppsvatten.
  • studier från det svenska forskningsprogrammet MistraPharma
  • EU-kommissionens värderingar

Hållbarhetsavdelningen inom Stockholms läns landsting gör mätningar av läkemedelsrester i ytvatten, dricksvatten och ibland i fisk i regionen och den informationen tas nu också in i databasen liksom statistik över försäljningen av de aktuella läkemedlen.

Över 800 läkemedelssubstanser finns inlagda i databasen. SLL har valt ut 34 substanser som anses särskilt miljöbelastande i Stockholm och i den nya databasen är informationen särskilt omfattande för dessa substanser. Där ingår till exempel etinylöstradiol som finns i p-piller och smärtläkemedlet diklofenak.

Olika metoder minska miljöpåverkan

Stockholms läns läkemedelskommitté väger in den samlade miljöinformationen vid val av rekommenderade läkemedel för vanliga sjukdomar i Kloka Listan.

─ Det är bara om två läkemedel är lika bra medicinskt sett, som miljöaspekten får avgöra vilket som ska rekommenderas i Kloka Listan. Om ett läkemedel som påverkar miljön rekommenderas av läkemedelskommittén arbetar vi med andra sätt för att minska riskerna för miljön. Bland annat med information om hur överblivna läkemedel ska kasseras eller genom att minska kassationen med hjälp av gemensamma läkemedelsförråd på sjukhusen för läkemedel som inte används så ofta, säger Siv Martini, apotekare som ansvarar för databasen vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sök i den nya databasen här: www.janusinfo.se/miljo

Karin Nordin

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Gerd Lärfars

Gerd Lärfars

Presskontakt Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté 08-123 130 40
Karin Nordin

Karin Nordin

Presskontakt chefredaktör, kommunikatör Press 070-606 42 42
Malena Jirlow

Malena Jirlow

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press 073-9420618

Relaterade nyheter

Evidensmedicin sammanställer och sprider den senaste medicinska kunskapen till sjukvården

Nyhetskanalen Evidensmedicin samlar länets sakkunniga inom de olika medicinska specialistområdena; Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms medicinska råd. Evidensmedicin är kommersiellt oberoende och landstingsfinansierad. Alla sakkunniga ingår som en del av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting.