Nyhet -

Nytt vårdprogram för SLL - Suicidnära patienter

Det regionala vårdprogrammet Suicidnära patienter omfattar personer som nyligen gjort suicidförsök, har allvarliga suicidtankar eller på annat sätt är inom farozonen för självmord. Att hindra och förebygga självmord är en av hälso- och sjukvårdens mest angelägna uppgifter.

Även om antalet självmord minskat är det i hög grad motiverat att fortsatta med suicid-
preventiva insatser. Vårdprogrammet ingår som en del i den nollvision som Stockholms läns landsting arbetar med. Vårdpro-
grammet innehåller också rekommend-
ationer om stöd till anhöriga och personal efter det att självmord ägt rum i vården.

Det regionala vårdprogrammet Suicidnära patienter är en uppdatering av det vårdprogram om suicidnära patienter som publicerades 2002. Det har tagits fram inom specialitetsrådet i psykiatri och antogs av Stockholms medicinska råd i december 2009.

Vår förhoppning är att vårdprogrammet aktivt ska tillämpas av vårdpersonal främst inom den psykiatriska vården. Primärvård och annan hälso- och sjukvård kan också ha god användning av programmet.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • suicid
  • självmord
  • nollvision

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Gerd Lärfars

Presskontakt Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté 08-123 130 40

Karin Nordin

Presskontakt chefredaktör, kommunikatör Press 070-606 42 42

Malena Jirlow

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press 073-9420618