Pressmeddelande -

Stokab bygger ut IT-infrastrukturen i Värmdö och Vaxholms

Stokabs lösning till Värmdö och Vaxholm ger en utbyggnad av IT-infrastruktur baserad på: • en neutral nätägare med ett öppet nät där företag, näringsliv, hushåll och medborgare knyts samman • en infrastruktur och en prismodell som innebär samma villkor för alla och där rollerna är tydligt definierade vem som levererar vad • i samarbete med nätoperatörer erbjuda intressenter i Värmdö och Vaxholms kommun bredband med tillhörande tjänster • ett konkurrensneutralt nät som är öppet för både neutrala kommunikationsoperatörer och andra tjänsteleverantörer ”Vi är stolta över uppdraget att få ansvara för utbyggnaden och driften av IT-infrastrukturen av Värmdö och Vaxholms kommun. En viktig del av Stockholmsregionen får därmed tillgång till en operatörsneutral IT-infrastruktur som möjliggör en framtidssäker kommunikation”, säger Staffan Lundgren, VD AB Stokab. ”Värmdö kommun skapar förutsättningar för framtidens digitala tjänster genom denna satsning. Näringslivet och våra invånare behöver bra tillgång till bra bredbandstjänster idag och i framtiden och Stokabs lösningar ger oss med trådlös teknik bättre möjligheter på kort sikt och med nyanläggning av fiber långsiktiga lösningar.”, säger Lars Bryntesson, Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö. ”Den etablering av en grundläggande digital infrastruktur inom ramen för den statliga bredbandssatsningen är väldigt bra för Vaxholm. Satsningen medför att alla nätoperatörer som önskar etablera sig i Vaxholm så småningom får möjlighet att erbjuda de flesta av våra medborgare en effektiv bredbandslösning. Vaxholm är en småföretagartät kommun. Med så många företag inom tjänstesektorn, är den kommande etableringen av de nya digitala motorvägarna också väldigt viktigt för företagens möjligheter att på ett bra sätt kunna kommunicera med kunder och kollegor runt om i Sverige och resten av världen.” säger Mikael Freimuth, Kommunstyrelsens ordförande i Waxholm. För ytterligare information kontakta: AB Stokab Miguel Alktun miguel.alktun@stokab.se 08-508 30 259, 070-46 30 259 Värmdö kommun Jörgen Sandström jorgen.sandstrom@varmdo.se 08-57038167, 070-623 99 73 Vaxholms kommun Mikael Engström Mikael.engstrom@vaxholm.se 08-541 708 08

Ämnen

  • Politik