Pressmeddelande -

Stokab visar bra resultat för 2005 med den största omsättningen hittills.

”En omfattade utveckling av verksamheten och förändringen av bolaget till ”samhällsnytta på affärsmässiga grunder” har resulterat i ett bra 2005. Vi har gått från ett byggorienterat till ett kundanpassat kunskapsföretag. Idag har vi en stark ekonomi, nya produkter och prismodeller anpassade till olika kundkategorier. Vår strategi har medfört ökad lönsamhet redan på kort tid”, säger Stokabs vd Staffan Lundgren. Under 2006 fortsätter satsningen med en kraftfull anslutning av hushåll och småföretag. Redan i dag når Stokab nästan alla kvarter i Stockholms innerstad. Nu erbjuder Stokab fastighetsägarna en operatörsneutral anslutningspunkt som ger möjlighet att fritt välja operatör och tjänsteleverantör. ”Det är glädjande att kunna konstatera att vi nu tagit steget till en ny utvecklingsfas. Det ger oss möjligheter att gå vidare och göra Stockholm till ledande i utvecklingen av ett informationssamhälle för alla”, fortsätter Staffan Lundgren. För ytterliggare information kontakta Staffan Lundgren 08-508 30 200

Ämnen

  • Ekonomi, finans