Pressmeddelande -

IQ vinner Stora pr-priset med Fyllefilter och Kaloriprofil

Vinnaren av Stora pr-priset 2011 är IQ som idag, vid en prisceremoni på Clarion Sign i Stockholm, fick ta emot priset av Svenska pr-företagen, initiativtagare till priset och arrangör av tävligen i samarbete med Mynewsdesk och Dagens Media.

– För oss är Stora pr-priset ett sätt att visa vad professionellt pr-arbete kan åstadkomma och samtidigt göra vårt arbete som pr-konsulter mer tydligt och lättförståeligt genom goda exempel, säger Jenny Öijermark, ordförande i Svenska pr-företagen. Vad vi inte visste var att vi skulle få in så många goda exempel. Från 54 skarpa bidrag av hög kvalitet har en slutlig vinnare sållats fram och jag vill gratulera juryn till ett gott arbete och IQ till en kampanj som inspirerar oss andra i branschen.

Juryns motivering för Fyllefilter och Kaloriprofil


Alkoholkonsumtion och riskbeteenden är ett svårt ämne att ta upp oavsett målgrupp. Men med yngre målgrupper är det en rejäl utmaning att vara relevant. IQ har utgått från analys och insikt i hur yngre målgrupper tänker och känner inför alkoholkonsumtion sedan 2005. Utgångspunkten har varit att hitta teman som belyser konsekvenserna av ett beteende, snarare än alkoholkonsumtion i sig. Segmenteringen har alltså haft central betydelse för tillvägagångssättet. IQ har valt bort skrämselpropaganda och använt både nytänkande budskap, verktyg och kanaler som är mest relevanta för målgruppen, där sociala medier är ett nav i kommunikationen.

Juryn vill speciellt betona hur väl de långsiktiga målen stämmer överens med de taktiska greppen, samt att IQ faktiskt kan påvisa både att budskapen spridits och skapat engagemang. Dessa åtgärder har sammantaget bidragit till det övergripande trendbrottet kring ungas alkoholkonsumtion och riskbeteenden i samband med det som påvisades i en rapport från Stockholm Universitet nyligen. Detta är än mer imponerande utifrån hur befäst alkoholkulturen varit i generationer, samt att den långsiktiga trenden varit ökande konsumtion under en längre tid.

Stora pr-priset ska belysa vad som är möjligt att göra med pr, vilket gör IQ till en utmärkt vinnare under detta första år för tävlingen. Här ser vi hur pr både kan påvisa tydliga resultat på kort tid men också att den sammanlagda långsiktiga effekten kan stödja nya förhållningssätt till djupt rotade vanor och föreställningar.


Övriga finalister är:


Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen. som har använt ett roligt grepp för att belysa en angelägen fråga och bryta slentriantänkande i jämställdhetsfrågor. Detta har åstadkommits av en modig och driven eldsjäl med små resurser och frivilliga medarbetare.

Anna Nilheimer, kommunikationschef Telge med Telgemodellen
som kan vara ett av de mest ambitiösa CSR-greppen hittills i Sverige. Det är ett traditionellt PR-arbete som omfattar alla discipliner. Tydlig analys med existerande behov, vågad strategi och bra integrering med näringslivet. Telge Energi låtit CSR bli en integrerad del av verksamheten. Love is in the air.

Anders Lindström, PR Director från SAS med Love is in the Air,
som hade bra timing och utnyttjade tillfället som det kungliga bröllopet gav Imponerande att inte nischa denna kampanj utan istället nå ut till en bred målgrupp. Gjord in-house med exceptionella resultat och en bra spridning, med dokumenterad affärsnytta genom ökning av försäljning och beräknat PR-värde.

Jessica W Sandberg med kampanjen How Hetero
som tagits fram i samarbete med Åkestam Holst. Kampanjen lyckades med att få massor med människor i Sverige och utomlands att fundera på hur heteronormativa de är. Med viral spridning och bra användning av nya verktyg och ansatser i sociala medier användes Spotify, Twitter och Facebook med mera som "källmaterial" och möjliggjorde imponerande interaktivitet.

Finalister presenteras på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/newsdesk/pressrelease/view/fem-foervaentansfulla-finalister-i-stora-pr-priset-625440

För mer information kontakta:
Jenny Öijermark, ordförande i Svenska pr-företagen
Tel: 070-313 23 26, e-post: jenny.oijermark@joi.se

Länk till pressrum: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/prforetagen

Ämnen

  • Beroendefrågor

Kategorier

  • stora pr-priset 2011
  • iq
  • fyllefilter och kaloriprofil
  • fyllefilter
  • kaloriprofil

Regioner

  • Stockholm

Stora pr-priset drivs av branschorganisationen Svenska pr-företagen tillsammans med Mynewsdesk och Dagens Media. Priset syftar till att premiera ett kvalificerat, strategiskt och idébärande pr- och kommunikationsarbete som skapat ett påtagligt resultat. Priset delas ut årligen till en individ, en grupp, ett företag eller en organisation.

Kontakter

Tomas André

Presskontakt Styrelsemedlem 0766 - 47 14 40

Relaterat innehåll