Skip to main content

Årligt underhållsstopp i Bäckhammar

Nyhet   •   Okt 10, 2019 10:34 CEST

Flertalet arbeten vid stoppet utgörs av besiktningar och ordinarie service.

Av Kjell-Arne Larsson

Under vecka 44 och 45 utförs ett tio dygn långt underhållsstopp hos Nordic Paper Bäckhammar AB. Förutom ordinarie service, besiktningar och mindre jobb, genomförs större åtgärder i sodapannan och de båda rullmaskinerna. Samtidigt passar elleverantören Ellevio på att koppla in en ny anslutning mellan regionnätet och fabriken.

Vid Bäckhammars bruk produceras årligen 230000 ton oblekt massa och 160000 ton kraftpapper med ytvikter mellan 40 och 110 gram/kvm. Bruket har två pappersmaskiner där MG-papper tillverkas på PM 4 och säckpapper på PM 5. Massan utgörs av sulfatmassa. På bruket finns en sodapanna och en barkpanna. I den senare eldas bark och beckolja. Ånga från båda pannorna används i en turbinanläggning som producerar 60 procent av brukets elbehov.

Underhållsstab

I brukets personalorganisation ingår en stab på 65 personer som arbetar med underhåll. Jonas Gustavsson är underhållschef och fungerar under stoppen som stoppgeneral. Organisationen har en automationsavdelning (el, instrument och styr), en mekanisk avdelning (återvinning, fiber, rör och pappersbruk), förebyggande underhåll samt anläggning och förråd (byggnader, reservdelslager med mera). Stopporganisationen är en avspegling av underhållsorganisationen.

– För det kommande underhållsstoppet anlitar vi sedan entreprenörer med sammanlagt cirka 620 personer för att klara de 2500 jobb som är inplanerade, berättar Jonas Gustavsson. Vi genomför ett stort stopp varje höst. Tidigare har vi provat med andra intervall men tycker att 12 månader fungerar bäst.

Det mest omfattande jobbet blir att byta alla 48 primärluftportar på sodapannan. Tidigare besiktningar och tubprover visade på avsättningar inne i tuberna.

– Vi övervägde mellan att byta portar eller åtgärda med kemisk rengöring, men beslutet blev att byta samtliga som en investering inför framtiden. Vi var angelägna att hitta en bra entreprenör för jobben och detta gjorde att vi flyttade fram stoppet från vecka 38 till 44. Bytet av portar är därför bestämmande både för tidpunkten och längden på stoppet, fortsätter Jonas Gustavsson.

Turbinanläggning

Generatorn i turbinanläggningen förses med nytt generatorskydd och fasningsutrustning för att skydda generatorn från elektriska skador. Nästa höst blir det dags för stor revision på turbinen, som tar sex veckor att utföra.

Rökgaserna från barkpannan renas i ett el-filter. Under stoppet kommer likriktarna till filtret att bytas. Likriktarna producerar strömmen till filtrets elektroder, som drar åt sig partiklar i rökgasen. Med modern likriktare säkras tillgången på reservdelar. Samtidigt höjs filtrets verkningsgrad och mer partiklar kommer att avskiljas.

Rullmaskiner

Drivsystemen på rullmaskinerna kommer att bytas: från Strömberg SELE till DCS880 på RM 4 och från ACV700 till ACS880 på RM 5. ABB är leverantör.

– Detta gör att vi får helt moderna system och att tillgängligheten höjs, berättar Jonas Gustavsson.

Av samma orsak byts styrsystemet till rullstolen på PM 5.

Elförsörjning

Ellevio som äger regionnätet i regionen har byggt en ny anslutning mot brukets 40kV ställverk till fabriken. Den nya anslutningen kommer att kopplas in under ett tre timmars totalt elstopp. Detta är ett utmärkt tillfälle för bruket som då kommer att se över och utföra service på elutrustning som kräver att det är spänningsfritt.

– I övrigt under stoppet blir det ordinarie underhåll av olika karaktär, fortsätter Jonas Gustavsson. I sammanhanget kan jag berätta att vi lägger stora ansträngningar på säkerheten. Alla personer hos entreprenörerna måste vara med på säkerhetsutbildning, liksom att vi kräver SSG Entré.

Personlig riskanalys ”Min säkerhet” tillämpas inom alla arbetsområden. Olika delar av fabriken låses och endast rätt entreprenör har nyckel till sin del. Och alla måste bära med sig Diphoterine ögonskölj.

Höjd kapacitet

Bäckhammars bruk har planer på att höja kapaciteten till 280000 ton massa och 180000 ton papper per år. Detta kräver ansökan hos Mark- och Miljödomstolen.

– Som ett första steg i att sätta ihop ansökan håller vi på att göra en Miljökonsekvensbeskrivning. Vi är i inledningsskedet av det som ska bli en ansökan av utökat produktionstillstånd, berättar Marie Stenquist, som är kommunikationsdirektör. Detta är en omfattande process. Parallellt gör vi även en utredning om att bygga en tub som leder fabrikens renade processvatten till Vänern i stället för till ån Visman som idag är recipient.

– En höjning av brukets kapacitet är ett konkurrensmedel som vi ser som en investering för att säkra vår framtid, vilket i sig så klart kommer kräva ytterligare investeringar i fabriken framgent. Att vår nya ägare Shanying International är villig att satsa ser vi som bevis på att de tror på brukets framtid, avslutar Marie Stenquist.

FAKTA

Bäckhammars bruk

Underhållsstopp vecka 44–45

Leverantörer: ABB, Siemens med flera

//

https://www.nordiskaprojekt.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.