Gå direkt till innehåll
Magasin X har fått sitt namn av de imponerande vindkryss som bidrar till stabiliteten i byggnaden. Foto: Vasakronan
Magasin X har fått sitt namn av de imponerande vindkryss som bidrar till stabiliteten i byggnaden. Foto: Vasakronan

Nyhet -

”Alla vill till X-et” - så eftertraktad är Vasakronans kommande kontorshus Magasin X

Av Niclas Svensson

Magasin X är det något kryptiska men lättuppfattade namnet på ett kontorshus som just nu uppförs i centrala Uppsala och som det ”snackas” om i byggsverige. Intresset har varit mycket stort – och i februari 2022 är det tänkt att stå färdigt.

Anledningarna till uppmärksamheten är att byggnaden uppvisar miljöprestanda i världsklass och det faktum att kontorshuset är störst i Sverige av dem som uppförts i modern träbyggnadsteknik. Därtill erbjuder kontorsbyggnaden ett företags- och arbetsplatsklimat enligt ett koncept som är anpassat för 2020-talet - och framåt.

Sedan det blev tillåtet i Sverige att bygga högre hus genom EU-inträdet 1 januari 1995, så har utvecklingen för den moderna träbyggnadstekniken sannerligen gått snabbt. Nu byggs vart femte högre bostadshus i den redan klimatoptimerade träbyggnadstekniken enligt färsk statistik från TMF (Trä- och Möbelföretagen). I en tid då cementkris och diskussioner om omfattande koldioxidemissioner för konventionellt byggande, behövs alternativ när det uppförs bostads- och kontorshus, offentliga byggnader och kommersiella fastigheter.

– I Magasin X gör vi inte bara byggnadsstommen i trä, utan även hisschakt och trapphus. När projektet nu är på gång så känns det som ett nytt steg i utvecklingen. Vi vet att varje nytt projekt i trä bidrar till att minska klimatpåverkan, skapar lite bättre livsmiljöer och att vi blir lite snålare med jordens ändliga resurser, säger Jonas Wahlström, chef projektgenomförande hos Vasakronan i Uppsala. .

Det första högre kontorshuset i träbyggnadsteknik uppfördes i Skellefteå redan 1995, och därefter har det förvisso byggts ett antal kontorshus i trä i Sverige – men inte alls i samma omfattning som för bostadshus. Nu när vi skriver 2021, så känns det onekligen som om att utvecklingen tar fart med urbana projekt ”mitt i smeten”, såsom Växjös nya kommunhus och Vasakronans projektet Magasin X i Uppsala. Dessa kommer att få efterföljare och de ”visar vägen” för framtidens kontorsbyggnader.

”Alla vill till X-et”

När Magasin X står klart kommer huset att ha en stark hållbarhetsprofil; byggnaden blir miljöcertifierad enligt LEED med ambitionen högsta klass Platina. Det innebär bland annat att Magasin X kommer att ha innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning och exceptionellt låg klimatpåverkan. Huset är konstruerat för att ha en energiprestanda i absolut toppklass – köpt energi beräknat till ca 23 kWh/m2 år, vilket hänger samman med ett geoenergilager där det borrats ca 30 hål (350 meters djup) som ska leverera husets behov av värme, varmvatten och komfortkyla.

– Uthyrningen har gått exceptionellt fort och många vill förknippas med en hållbar livsstil. Det är en förändring som skett bara under de senaste åren. Det är verkligen ingen överdrift när jag påstår att ”alla vill till ”X-et”, säger Jonas Wahlström.

Hälsobefrämjande inomhusklimat

Träbyggnadstekniken innebär inte heller enbart ett utbyte av material - med träbaserade metoden erbjuds helt nya processer, där större delen av produktionen av byggnader sker inomhus. Massivträstommen kommer från Martinsons (som numer ägt av Holmen) i Västerbotten.

I det här projektet har Vasakronan satsat rejält på förberedelser och utredningar i egen regi, för att bygga upp en intern kunskap om förutsättningar och genomförande av större projekt i träbyggnadsteknik. För det är ett systemskifte i byggbranschen vi egentligen talar om när det pratas om ”trä i stället för stål/betong”.

Och en ofta förbisedd faktor är också möjligheten till en hälsobefrämjande inomhusmiljö.

För de som har förmånen att få arbeta i ett kontorshus byggt av trä, har internationella forskningsstudier kunna belägga att synligt trä interiört även har god inverkan på människors hälsa. Organiskt och ”naturligt” material som trä ger fysiologiska och psykologiska fördelar som efterliknar effekten av att spendera tid ute i naturen.

– Modern träbyggnadsteknik vilar som bekant på en förnybar råvarubas som inte bara skapar moderna, hållbara och vackra byggnader, de bidrar också till att förbättra inomhusluften och höjer känslan av välbefinnande, säger Jonas Wahlström.

Flexibel och förnybar arbetsmiljö

Magasin X medför också ett nytt sätt att arbeta. Byggnaden inrymmer en variation av kontorsprodukter och flexibla hyresavtal, vilket gör det enkelt att öka och minska antalet arbetsplatser i takt med hur verksamheter förändras. I gatuplanet öppnar Vasakronan Arena – som utgör en förlängning av kundernas befintliga kontor.

I byggnaden kommer att erbjudas extra kontorsplatser, mötesrum och annan service för att göra det så enkelt som möjligt för de som eftersöker kreativa möten, flexibilitet och enkelhet. I entréplan kommer Magasin X även att innehålla en restaurang/café som ska vara öppna för såväl allmänhet som husets hyresgäster Magasin X blir kort och gott en funktionell, smart och inspirerande plats för arbete, interaktion och möten.

//

Fakta om Magasin X:

Beställare: Vasakronan i Uppsala AB

Arkitekt: White Arkitekter

Konstruktör: Bjerking AB, B:Mec Konstruktörer AB

Byggentreprenör: NCC AB

Stomleverantör: Martinsons Byggsystem KB

//

https://www.svenskbyggtidning....

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör / Projektledning 0704809715

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm