Skip to main content

Anlagda bränder vanligast och bra rutiner bästa brandskyddet

Nyhet   •   Jan 07, 2021 09:49 CET

Brandingenjör Lars Brodin, Brandskyddsföreningen.

Anlagda bränder är, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vanligaste brandorsaken på landets byggarbetsplatser.

– Men när Räddningstjänsten blir kallade har det blivit en ganska stor brand. Det innebär ett stort mörkertal med små incidenter som släcks av personal på plats.

Det säger brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen som tagit fram nypublicerade handboken ”Brandsäker byggarbetsplats”.

Av Thomas Andersson

Borträknat anlagda eldsvådor och okända brandorsaker– så orsakas många bränder på landets byggarbetsplatser av olika arbetsmoment under pågående byggnation.

Gjorda brandutredningar visar att värmekällan ofta är ”Heta Arbeten. Som svetsning och att det brännbara materialet relativt ofta är cellplast.

– Arbeten i samband med olika slags installationer eller där det ligger lös cellplast på byggarbetsplatsen, tillägger brandingenjör Lars Brodin, Brandskyddsföreningen.

På byggarbetsplatser är det främst arbetsmiljölagstiftningen och i synnerhet föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete som reglerar säkerheten.

Utöver det har Brandskyddsföreningen tagit fram säkerhetskonceptet ”Heta Arbeten”.

Här handlar det om utbildning, certifiering och tillstånd för arbetsteam med utförare, brandvakt och tillståndsgivare. I samband med svetsning, arbeten med snabbroterande verktyg och andra riskfyllda värmekällor.

– Det här är reglerat utifrån försäkringsbolagens krav och är en viktig del i brandsäkerheten på byggarbetsplatser.

Ny handbok

För att bringa ännu större klarhet vad som gäller för ännu inte färdiga byggnader och byggarbetsplatser har Brandskyddsföreningen i år 2020 också gett ut publikationen ”Brandsäker byggarbetsplats”.

En sammanslagning av två tidigare rekommendationer för byggbodar respektive byggarbetsplatser.

– Den nya handboken är övergripande rekommendationer som täcker in hela byggarbetsplatsen i en och samma handbok.

Till det ska läggas ett av Brandskyddsföreningen framtaget regelverk med samma namn.

– Kortfattade krav som vi anser att man bör ställa och hänvisa till i samband med upphandlingar. Vissa är kanske inte relevanta för alla byggarbetsplatser. Det viktiga är att utförare och beställare är överens om vad som gäller!

Rutiner och kultur

En ”vanlig” permanent arbetsplats är för det mesta utrustad med ett fullgott tekniskt brandskydd med brandlarm, sprinkler och utrymningsvägar.

Så är inte fallet med en för ett särskilt och tidsbegränsat byggprojekt upprättad arbetsplats.

– Det innebär att du i stor utsträckning är hänvisad till att ha bra rutiner och att de som jobbar där har en bra säkerhetskultur, sammanfattar brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen.

//

https://www.svenskbyggtidning.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.