Gå direkt till innehåll
Bild: Rundquist Arkitekter
Bild: Rundquist Arkitekter

Nyhet -

Bättre trafikflöde med ny bro i Sundsvall

Nya Storbron i Sundsvall ersätter den tidigare Storbron som byggdes 1936. Nya bron ska ge bättre trafikflöde och klara tyngre trafik. Dessutom byggs nya kajstråk på båda sidor om Selångersån.

Av Lars-Olof Tandberg

Den tidigare Storbron över Selångersån hade nått sin tekniska livslängd och Sundsvalls kommun bestämde sig för att bygga en helt ny bro som är bättre anpassad till nutida behov. Den gamla bron hade klass BK2 medan den nya bron får klass BK1 vilket gör att den klarar tyngre trafik.
– När vi väl bestämt oss för att bygga en ny bro passade vi på att titta på andra behov runt bron. Ett exempel är anslutningen från Ågatan under bron upp mot Storgatan. Där var tidigare en brant backe där framför allt bussar hade svårt att ta sig upp vintertid. Nu görs backen flackare och får ett vilplan överst, säger Stefan Näslund som är projektledare på Sundsvalls kommun.

Nya Storbron blir 18 meter bred och får tre körfält samt två gång- och cykelbanor. Det är en ren betongbro med pelare bestående av stålrör som armerats och fyllts med betong.
Bron har två landfästen och två mellanstöd. Först spontades runt den gamla brons mellanstöd. Efter att de gamla brostöden rivits slogs betongpålar ner och en tätkaka göts inuti spontlådan för att förhindra bottenupptryckning.
– Sedan pumpades vattnet ut ur spontlådorna varefter bottenplatta och brons ramben göts. På bottenplattan monterades en formställning med fackverk på vilken gjutformen för själva bron byggdes, berättar Karl Nilsson som är platschef på Peab

Mönstrad undersida
Betongen på brons undersida har fått ett mönster bestående av V-formade matriser.
– Matriserna består av tårtbitar som varierade i tjocklek från noll till tio centimeter i tjocklek. Det var lite trixigt att formsätta och vi får vara extra noga med vibreringen när vi gjuter för att få ett snyggt slutresultat. Men det är kul att det satsas lite extra på utsmyckning, tycker Karl Nilsson.

Uppströms från bron har ny kaj byggts på båda sidor om ån. Kajerna består av spont med dragstag och utanpå sponten betong med krönbalk. På norra sidan byggs en park i anslutning till kajen och på den södra sidan blir det ett promenadstråk och en bussgata.
– Gamla brons låga höjd gjorde att bussar och varutransporter hade problem att passera vilket gjorde att den trafiken i stället leddes in i Stenstaden med ökad trafikbelastning som följd. Nya bron får en fri höjd på 4,60 meter, säger Stefan Näslund.

Tryggare miljö under bron
Han berättar även att den gamla bron kändes otrygg att passera under. Därför har nya bron fått större öppningar längs kajstråken och bättre belysning.
– Vi vill att människor ska gå under bron. Framför allt på södra sidan avlastar det övergångsstället som korsar Skolhusallén.
Den gamla brons landfundament på norra sidan stack ut i ån och ströp vattenflödet. För att undvika det har brons spännvidd ökats och den del av kajen som stack ut i ån har schaktats bort.
– Vi har lärt oss av översvämningarna i början av 2000-talet och försöker nu klimatsäkra när vi bygger nytt. Mycket pekar på att vi kommer att få högre vattenflöden i framtiden, konstaterar Stefan Näslund.

FAKTA I KORTHET
Nybyggnad bro, Sundsvall
Tidplan: augusti 2019–oktober 2021
Byggherre: Sundsvalls kommun
Generalentreprenör: Peab Anläggning
Broentreprenör: Peab Anläggning
Arkitekt: Henrik Rundquist
Kostnad: 175 Mkr

//

https://www.dagensinfrastruktur.se/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm