Gå direkt till innehåll
BAMB har också tagit fram ett designprotokoll för reversibel design. Bild: BAMB
BAMB har också tagit fram ett designprotokoll för reversibel design. Bild: BAMB

Nyhet -

BAMB – ett forskningsprojekt som siktar mot en cirkulär byggbransch

BAMB, Buildings As Material Banks, är ett forskningsprojekt som siktar mot en cirkulär byggbransch. I sex olika pilotprojekt har man lyckats minska både byggavfall och användning av jungfruliga med mer än 75 procent.

Av Lena Frändberg

BAMB är ett projekt inom EU Horizon 2020 med femton partners från sju länder. Projektets första fas var ett forsknings- och innovationsprojektet som avslutades i februari 2019. Det gick ut på att utveckla lösningar för att byggnader ska kunna fungera som materialbanker i ett cirkulärt system.

De verktyg som tagits fram är materialpass, ett designprotokoll för att underlätta återvinning och ett cirkulärt byggnadsbedömningsverktyg. Nu pågår BAMB 2.0, som är en fas där verktygen ska kommersialiseras och föras ut på marknaden.

I Sverige deltog Ronneby kommun och SundaHus i forskningsprojektet. Enligt Camilla Sjögren på Ronneby kommun handlar det om att förändra en bransch som i dag är en av de största miljöförstörarna i samhället. I början av projektet identifierades tre systemskiften som behövs för att byggbranschen ska kunna bli cirkulär. Camilla Sjögren:

– Man behöver designa byggnader från början så att de går att demontera för återanvändning. Det behövs också ett nytt ekonomiskt tänk som innebär att man ser värdet av delarna i ett hus som inte längre fyller sitt syfte. Sen handlar det om att man måste få alla i hela byggprocessen att prata med varandra från början.

Ett verktyg som togs fram i forskningsprojektet är det så kallade materialpasset. Redan i dag finns liknande system med information om hur giftigt ett material är. I BAMB:s materialpass finns dessutom information om de cirkulära egenskaperna. En materialtillverkare fyller i grundförutsättningarna och sedan fylls det på med information under tiden som materialet används.

BAMB har också tagit fram ett designprotokoll för reversibel design. Protokollet ska användas för att se till att byggnader designas så att man senare kan demontera dem. Enligt Camilla Sjögren innefattar protokollet tre olika nivåer:

– Man ska kunna komma åt själva byggnaden om man vill transformera om den i sin helhet. På systemnivå ska man kunna byta ut till exempel ett helt ventilationssystem utan att skada material. Till slut ska man kunna plocka isär specifika delar utan att skada systemen.

Inom forskningsprojektet har också ett beslutsstödsystem för hela byggprojekt utvecklats, kallat Circular Building Assessment eller CBA.Det är ett verktyg som kan beräkna scenarier för cirkulär byggnadsdesign jämfört med ett vanligt linjärt scenario. SundaHus har utvecklat verktyget som nu finns tillgänglig som en första prototyp.

De tre verktygen som BAMB utvecklat har testats i sex olika pilotprojekt. I projekten lyckades man eliminera upp till 78 procent av användningen av jungfruliga resurser och minska mängden byggavfall med 75 – 90 procent. Det var betydligt bättre än de mål som sattes upp när projektet startade.

– Det här BAMB-projektet har varit lite av ett flaggskepp för EU, det har visat sig väldigt lyckosamt, säger Camilla Sjögren.

//

https://www.svenskbyggtidning.se/

https://www.bamb2020.eu/

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm