Gå direkt till innehåll
Jordberga i Skåne är en av de svenska producenterna av biogas. Foto Krister Hansson
Jordberga i Skåne är en av de svenska producenterna av biogas. Foto Krister Hansson

Nyhet -

Biogasen flyttade fram positionerna 2018

Användningen av biogas ökade med 30 procent i Sverige under förra året och prognosen för innevarande år pekar på en fortsatt stark ökning. Politiskt har biogasen också tagit några steg framåt. Men ett problem är att den inhemska produktionen endast ökade med 2,5 procent till följd av en ojämn kamp med importen från andra länder.

Av Gösta Löfström

–Man kan nog säga att 2018 blev något av ett biogasens år som vi hoppades för ett år sedan. Flera positiva saker har hänt. Det säger Maria Malmkvist, vd för organisationen Energigas Sverige.

Under året presenterade branschen sin egen biogasstrategi och ämnet uppmärksammades i samband med Almedalsveckan. Det statliga ”gödselgasstödet” har, som ett svar på importproblematiken, nu också kommit att gälla för andra substrat än gödsel. I ett statligt initiativ avsätts 200 miljoner kronor till ett innovationskluster för flytande biogas.

Bonus malus-satsningen när det gäller fordonsbeskattning har bland annat gett biogasdrivna fordon ökad attraktionskraft. Första halvåret i år ökade försäljningen av gasbilar med 41 procent jämfört med samma period året före och bara i juli, sedan bonus malus infördes, ökade försäljningen med 74 procent, från 158 fordon till 290. Inom vägtrafiken har för övrigt just biogasen under senare tid ökat till att stå för 90 procent av all använd fordonsgas.

–Det visar att naturgasen har varit och är en möjliggörare, ett sätt att öka användningen av gas som successivt ersätts av biogas, säger Maria Malmkvist.

Satte upp nationellt mål

Våren 2018 avslutades andra delen av Projekt Nationell biogasstrategi, som Energigas Sverige drivit tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Svensk Biogas, Swedegas, Tekniska verken i Linköping och Öresundskraft.

År 2015 specificerades i projektets första del ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas år 2030. I den andra delen har budskapet kommunicerats till politiker, myndigheter och departement för att öka kunskapen om biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flera politikområden.

Från 2016 till 2017 ökade biogasanvändningen med 30 procent till 2,9 TWh enligt Energimyndighetens statistik, som tagits fram av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten.

–Problemet är att den svenska produktionen av biogas samtidigt endast ökade med 2,5 procent under 2017 till strax över 2 TWh, säger Maria Malmkvist. Att biogasanvändningen ändå lyckats gå kraftigt uppåt beror på ökad import från andra länder under året.

Omkring en tredjedel av importen går till fordonsgas medan två tredjedelar huvudsakligen ersätter naturgasanvändning inom industri och uppvärmning.

Biogasbranschen pekar på att konkurrens mellan Sverige och andra länder inte sker på lika villkor. I exempelvis Danmark, som har stor jordbrukssektor med stor gasproduktion och samtidigt relativt liten egen användning av biogas, är biogasproduktionen statligt subventionerad medan det i Sverige främst är användarledet som får statligt stöd.

Snabbt växande intresse

Vid svenska biogasanläggningar producerades under 2017 utöver gas även 2,7 miljoner ton näringsrik rötrest, där 83 procent användes som miljövänligt gödningsmedel i svenskt jordbruk. Det ersatte därmed stora mängder utsläppsintensiv mineralgödsel.

–Vi ser ett snabbt växande intresse för biogas i samhället, inte minst inom industrin som på allvar börjar ställa om med hjälp av biogas, säger Maria Malmkvist.

–Det visar att biogasanvändningen kan öka snabbt i Sverige och att användningsmålet på 15 TWh till 2030, som vi sätter upp i vårt förslag på nationell biogasstrategi, är fullt realiserbart. Men för att nå dit krävs en rad åtgärder som undanröjer hinder och stimulerar produktion och efterfrågan.

–Biogasproduktion är cirkulär ekonomi i sin bästa form och skapar stora värden i samhället.

Ändå är det fortfarande bara omkring tre procent av all gödsel som rötas till biogas. Den kan ersätta fossila bränslen och rötresten är utmärkt biogödsel.

Maria Malmkvist hoppas att den efterlängtade statliga biogasutredningen, som precis har kommit igång, leder till långsiktigt stabila villkor som värderar biogasens alla miljö- och samhällsnyttor.

Medger svåra förutsättningar

Regeringens biogasutredare Åsa Westlund har uppgiften att se på de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i Sverige. Regeringen medger att konkurrensförutsättningarna för svensk biogasproduktion är svåra bland annat till följd av olika länders skiftande styrmedel och förklarar att lagstiftningen behöver ses över.

”Biogasen behöver konkurrenskraftiga och långsiktigt stabila spelregler om den ska kunna utvecklas i Sverige och bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle”, har regeringen uttalat.

Åsa Westlund sa under Almedalsveckan att hon gärna tar inspel från biogasbranschen och att hon har biogasen ”i handväskan”. Senast den 3 juni 2019 ska hennes utredning redovisas.

För ökad användning av energigas

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Den arbetar för ökad användning av energigaser. Fokusområden är produktion, vägtransporter, sjöfart, distribution, el och värme samt industri.

//

http://issuu.com/b2bnyheter.se/stacks

https://www.nordiskaprojekt.se/

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jan Åström

Jan Åström

Presskontakt Chefredaktör/Projektledning Sverige 070-4809715 Linkedin E-tidningar

We bring projects to stories

Stordåhd Kommunikations verksamhet innefattar tidskriftsutgivning jämte digitala medier inom branscherna bygg- och fastighet, infrastruktur, energi och industri.

Stordåhd Kommunikation AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm